TÜBİTAK 1003 PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1003 – ARDEB Çağrılı Proje Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş tarafından TÜBİTAK’ın “Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı” hakkında bilgiler verdiği toplantıya birçok akademik personel katıldı. 1003 Öncelikli Alanlar Proje Destekleme Programının amacı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Sağbaş,  “Bilim teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Proje yürütücüsü olarak başvurmak isteyen bilim insanlarının zamanlarının en az yüzde 40’ını projeye ayırmalarının beklendiğini ifade eden Sağbaş, araştırmacıların ise projedeki katkı oranının yüzde 10’dan aşağı olamayacağını belirtti. Proje başvurularının 6 Ekim 2017’de biteceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sağbaş, küçük ölçekli projelerin en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin ise en fazla 36 ay sürebileceğinin altını çizdi.

TÜBİTAK 1003 – ARDEP Çağrılı Projelerin bütçesi hakkında da bilgi veren Sağbaş, küçük ölçekli proje bütçelerinin 500 bin TL’ye kadar, orta ölçekli projelerin 500 bin ile 1 milyon TL arasında, büyük ölçekli projelerin ise 1 milyon ile 2,5 milyon TL arasında olduğunu söyledi.

Toplantı, bilim insanlarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Çağrılı başvuru programlarına http://addeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.