Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde Harita Genel Komutanlığı ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) işbirliğiyle düzenlenen IX. TUFUAB Teknik Sempozyumu başladı.

Korel Termal Otelde başlayan sempozyumun açış konuşmasını yapan TUFUAB Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bayram Turgut, hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran fotogrametri ve uzaktan algılamanın çeşitli araştırmalar yapılarak bilimsel temellere dayandırılması ve uygulamalı olarak sergilenmesinin toplumlara rehber olacağını söyledi. TUFUAB sempozyumlarının Türkiye’de uzaktan algılama ve fotogrametri alanlarında yapılmakta olan en önemli etkinliklerden biri olduğunu söyleyen Turgut, “Türkiye’de fotogrametri uygulama, araştırma, inceleme çalışmalarının teşvik edilmesi, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak büyük önem arz etmektedir” diye konuştu. Turgut, “Farklı meslek disiplinlerinden bilim insanları ve uzmanların sempozyuma katılarak deneyim ve birikimlerini paylaşmaları gerek. Uygulama ve araştırma sonuçlarını böyle bir platformda sergilemeleri, teori ve uygulamadaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve bunların pratikte uygulanabilirliğine yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amacıyla yapılan TUFUAB sempozyumlarının ülkemizde uzaktan uygulama ve fotogrametri alanlarının da gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük bir önem taşıdığına yürekten inanmaktayım” dedi.

Tapu kadastro mülkiyetin güvencesi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanı Sedat Bakıcı ise tapu kadastro genel müdürlüğünün, bireylerin anayasa ile güvence altına alınmış olan gayrimenkul mülkiyet haklarına ilişkin işlemleri yürüttüğünü ifade etti. Bakıcı, “Tapu kadastro genel müdürlüğü gayrimenkul mülkiyetinin güvencesidir. 170 yıllık geçmişe sahip olan kurumumuz, günümüze ülkenin en seçkin kurumları arasında yerini alarak gelmiştir. Mekânsal bilgi sisteminin altlığını kurma görevi verilen tapu kadastro genel müdürlüğü yatırım projelerinin altyapısı olan harita, tapu ve kadastro alanlarında bilgileri güncel olarak üretip sunmakta ve bununla ilgili de katma değer projelerin altlığını oluşturmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Haritasını iyi kullanan ülkeler kaderlerini yönetir

Harita Genel Komutanı Dr. Mühendis Albay Osman Alp ise bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimi takip etmenin ve ona ayak uydurmanın bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Toplumların başarısının kullanılan bilgi sayısıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Alp, “Bilginin önündeki engelleri kaldırmış toplumlar diğerlerine göre daha önde. Bilgi sayılamayacak kadar çeşitli, birbirinden farklı ama hepsinin ortak bir noktası var. Konum, yer, coğrafya, koordinat dünyada her ne olmuşsa ve olacaksa mutlaka konum ile yer ile bağlantılı. Bilginin konumla ilişkilendirilmesi coğrafi bilgi ve haritayı tanımlıyor” diye konuştu.

Harita ve coğrafi bilginin,  bilgi çağının bir ürünü olduğunu ifade eden Alp, şöyle devam etti:

“Kalkınma ve savunmanın ana unsuru kalkınma için en büyük katma değer sağlayan ticari bir meta. En büyük altyapı aslında. Coğrafi bilgi ve harita günümüzde katma değerli rakamlarla ölçülemeyen bir ülke için en büyük hazine. Kıyaslamak gerekirse coğrafi bilgi ve harita petrol, doğalgaz gibi doğal kaynaklardan daha doğal kaynak olarak kabul edilmektedir. Coğrafyayı iyi kullanan, iyi yöneten ülkeler kaderlerini daha iyi yönetiyor. Dolayısıyla iyi haritası olan, haritasını iyi kullanan ülkeler kaderlerini iyi yöneten toplumlardır.”

İnsan 80-100 kilogramlık et yığını değil

AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hilmi Uçan ise bilimlerin mühendislik, tıp ve ilahiyat olarak tasnif edildiğini söyledi. Bu bilimlerin hiçbirisinin de ihmal edilemeyeceğini söyleyen Uçan, “Mühendisliği ihmal edemeyiz, başka ülkelerle yarıştan koparız bizi çeşitli şekilde zora sokabilirler. Tıp bilimini ihmal edemeyiz, sağlık sorunları son derece önemli. İnsanı 80-100 kilogramlık bir et yığını olmaktan çıkarıp, kalbinin olduğunu düşünen sosyal bilimleri de ihmal edemeyiz. Her üç alanda da değerli ve güzel çalışmaların ülkemizde gerçekleştirilmesi, yapılması gerekir. Bizim üniversitemizde de bu üç alanda eğitim verilmekte. Mühendislik, Teknoloji, Tıp, İslami İlimler, Fen-Edebiyat Fakültesi gibi ilgili bilimlerle olan fakültelerimiz var” ifadelerini kullandı.

AKÜ’nün genel ilkesinin bilimsel çalışmalara destek vermek olduğunu ifade eden Uçan, şunları söyledi:

“Kim bilimsel alana bir katkıda bulunmak istiyoruz diyorsa biz, bunlara kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Fotogrametri gibi bir programda foto, bilindiği gibi ışık, gram, grama yazı çizim, metri de ölçüm demek. Bu üç sözcüğün anlamını bildiğimiz zaman fotogrametrinin ilgi alanını da kendimizce çıkarmış olabiliriz. Uydulardan fotoğrafların çekildiği şehircilikte ve uluslararası alanda son derece gelişmiş bu alanda böyle bir sempozyomun düzenlenmesi de elbette büyük bir çalışmadır.”

Sempozyuma, AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hilmi Uçan, Harita Genel Komutanı Dr. Mühendis Albay Osman Alp, AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz İçağa, TUFUAB Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bayram Turgut, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanı Sedat Bakıcı, AKÜ öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan plaketlerin takdim edilmesiyle devam eden sempozyumun ilk oturumu, AKÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

IX. TUFUAB Teknik Sempozyumu 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Korel Termal Otelde devam edecek.

 

27 Nisan 2017, Perşembe 161 kez görüntülendi