Tablo 1. Yerel, Bölgesel ve Ulusal Basında Çıkan Haber Sayıları

Basın Türü 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022* Yılı Toplam
Yerel Basın 3.486 2.146 2.942 3.434 12.008
Bölgesel Basın 98 93 85 130 406
Ulusal Basın 214 139 180 410 943
Yıllık Haber Toplamı 3.798 2.378 3.207 3.974 13.357

*1 Ocak – 1 Aralık 2022 arası verileri içermektedir.

 

Tablo 2. Basında Çıkan Haberlerin Yıllar İtibarıyla Yayın Türlerine Göre Dağılımı

Yayın Türü 2022 2021 2020 2019
Basın 3.619 3.210 2.383 3.812
TV 442 396 305 552
İnternet 13.611 11.916 8.716 12.169
Toplam 17.672 15.522 11.404 16.533

 

Tablo 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber-Foto İstatistik Bilgileri

2022-AYLAR Haber Sayısı Fotoğraf Sayısı
Ocak 21 87
Şubat 19 78
Mart 46 240
Nisan 24 142
Mayıs 61 489
Haziran 31 268
Temmuz 16 91
Ağustos 18 153
Eylül 15 145
Ekim 43 408
Kasım 39 310
TOPLAM 333 2411

 

Tablo 4. Bilgi Edinme Birimi İstatistikleri

Bilgi Edinme Birimi Başvuru Sayıları 2022* 2021 2020 2019
Dilekçe Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı 283 327 394 304
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı 79 78 37 62
Toplam 362 405 431 364

*1 Ocak – 1 Aralık 2022 arası verileri içermektedir.