Tablo 1. Yerel, Bölgesel ve Ulusal Basında Çıkan Haber Sayıları

 

Yıllar Yerel Basın Bölgesel Basın Ulusal Basın Toplam Haber
2019 3486 98 214 3798
2020 2146 93 139 2378
2021 2942 85 180 3207
2022 3840 147 458 3974
2023 3039 139 350 3528

 

 

Tablo 2. Basında Çıkan Haberlerin Yıllar İtibarıyla Yayın Türlerine Göre Dağılımı

 

Yıllar Basın TV İnternet Toplam 
2019 3812 552 12169 16533
2020 2383 305 8716 11404
2021 3210 396 11916 15522
2022 3619 442 13611 17672
2023 2785 379 11008 14172

 

 

Tablo 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber ve Fotoğraf İstatistik Bilgileri (2023 Senesi)

2023-AYLAR Haber Sayısı Fotoğraf Sayısı
Ocak 14 103
Şubat 6 42
Mart 20 98
Nisan 16 77
Mayıs 20 169
Haziran 13 110
Temmuz 16 109
Ağustos 14 98
Eylül 10 54
Ekim 43 342
Kasım 55 457
Aralık 38 217
TOPLAM 265 1876

 

 

Tablo 4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber ve Fotoğraf İstatistik Bilgileri (2022 Senesi)

2022-AYLAR Haber Sayısı Fotoğraf Sayısı
Ocak 21 87
Şubat 19 78
Mart 46 240
Nisan 24 142
Mayıs 61 489
Haziran 31 268
Temmuz 16 91
Ağustos 18 153
Eylül 15 145
Ekim 43 408
Kasım 39 310
Aralık 40 222
TOPLAM 373 2633

 

Tablo 5. Bilgi Edinme Birimi İstatistikleri

Bilgi Edinme Birimi Başvuru Sayıları 2023* 2022 2021 2020 2019
Dilekçe Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı 291 318 327 394 304
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı 83 82 78 37 62
Toplam 374 400 431 364 366

*24 Kasım 2023 tarihine kadar olan verileri içermektedir.