Misyon

Birimimizin varlık nedeni, üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmak, kamuoyunda üniversitemiz ile ilgili iyi ve doğru bir imajın yerleşmesini sağlamak ve çeşitli etkinlikler ile ilgili çevre arasında iletişime, anlayışa ve işbirliğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda görevlerimiz, 2023 YILI BİRİM HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞTİRME SONUÇLARIkurum içinde öğrencilere, akademik ve idari personelimize; kurum dışında üniversite öğrencisi adayları ile velilere, mezunlara, halka ve yerel basına yönelik basın-yayın ve halkla ilişkiler etkinlikleri gerçekleştirmektir. Sunulan bu hizmet ve ürünler ile hedef kitlemizin hızlı ve doğru bilgilenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Vizyon

Görev tanımımız gereği vizyonumuz, üniversitelerimizdeki benzer amaçlarla çalışmalar yürüten birimler arasında “en iyi” olmak ve hizmet kalitemizi uluslararası üniversitelerdeki benzer birimler düzeyine çıkarmaktır.

 

HEDEFLER

2024 Yılı Hedefleri

  1. Sosyal medyada X’te takipçi sayısını  14000 sayısına çıkarmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
  2. Sosyal medyada İnstagram’da takipçi sayısını  7000 sayısına çıkarmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
  3. X’te bir yıl içinde üniversiteyi tanıtıcı ve sosyal sorumluluk içeren 200 paylaşım yapmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
  4. Müdürlüğümüzden hizmet alan dış paydaşların mevcut memnuniyet düzeyini korumak. (H.3.1), (H.2.2), (H.2.3), (H.4.3).
  5. Müdürlüğümüzün yazışma arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması. (H.1.4.)

 

2023 Yılı Hedefleri

  1. Sosyal medyada Twitter’da takipçi sayısını  14000 sayısına çıkarmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
  2. Twitter’da bir yıl içinde 500 paylaşım yapmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
  3. Müdürlüğümüzden hizmet alan dış paydaşların memnuniyet düzeyini  %2 oranında artırmak hedeflenmektedir. (H.3.1), (H.2.2), (H.2.3), (H.4.3).
  4. Fuar vb. tanıtım etkinliklerine katılımı  % 10 oranında arttırmak (H.3.2), (H.3.1).

 

2024 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

2023 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2023 Yılı Hedefleri

2022 Yılı Hedefleri