Misyon

Birimimizin varlık nedeni, üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmak, kamuoyunda üniversitemiz ile ilgili iyi ve doğru bir imajın yerleşmesini sağlamak ve çeşitli etkinlikler ile ilgili çevre arasında iletişime, anlayışa ve işbirliğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda görevlerimiz, kurum içinde öğrencilere, akademik ve idari personelimize; kurum dışında üniversite öğrencisi adayları ile velilere, mezunlara, halka ve yerel basına yönelik basın-yayın ve halkla ilişkiler etkinlikleri gerçekleştirmektir. Sunulan bu hizmet ve ürünler ile hedef kitlemizin hızlı ve doğru bilgilenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Vizyon

Görev tanımımız gereği vizyonumuz, üniversitelerimizdeki benzer amaçlarla ekinlik düzenleyen ve çalışmalar yürüten birimler arasında “en iyi” olmak ve hizmet kalitemizi uluslararası üniversitelerdeki benzer birimler düzeyine çıkarmaktır.

 

HEDEFLER

 1. Sosyal medyada Twiteer’da 12186 takipçi sayısını 1 Ocak 2023 tarihine kadar 13000 sayısına çıkarmak (H.3.2), (H.3.1), (H.4.4), (H.3.3).
 2. Müdürlüğümüzden hizmet alan dış paydaşların memnuniyet düzeyini 1 Ocak 2023 tarihine kadar %2 oranında artırmak hedeflenmektedir. (H.3.1), (H.2.2), (H.2.3), (H.4.3).
 3. Fuar vb. tanıtım etkinliklerini 1 Ocak 2023 tarihine kadar % 10 oranında katılmak (H.3.2), (H.3.1).

.

 

1. Hedefe Yönelik Riskler:

 1. Personel azlığı nedeniyle farklı işlerin aynı kişilerce yapılmasından dolayı gecikme yaşanması ve paylaşılacak iletilerin hazırlanması için gerekli vaktin kalmaması.
 2. Sosyal medyanın ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve ya mevcut personelin bu konuda eğitim alması gerekmesi ya da sosyal medya uzmanı istihdam edilmesi.
 3. Ekip eksikliği ile birlikte ekipman eksikliği yaşanması.
 4. Sosyal medya hesaplarının tehditlere ve hacklenmelere açık olması.
 5. Personel eksikliği nedeniyle çalışanlarda isteksizlik ve tükenmişlik görülmesi.
 6. Hizmet içi eğitim verilirken birimlere özel eğitimlerin es geçilmesi.

 

2. Hedefe Yönelik Riskler

 1. Paydaşların anketlere geri bildirim vermemesi.

 

3. Hedefe Yönelik Riskler:

 1. 2015 yılından önce üniversitemizin resmi sosyal medya hesabı bulunmadığından, üniversite adı kullanarak açılan hesapların çokluğu nedeniyle farkındalık yaratmakta yaşanan zorluklar.
 2. Fuar gibi etkinlerde paylaşılacak basılı materyalin azlığı.
 3. Tanıtım işini yapacak personelin tek kişi olmasından dolayı yaşanabilecek (hastalık, izin vb) sıkıntılar.
 4. Tanıtım işini yapacak personelin birimlere özel bilgiyi bilememesinden ve teknik bilgi gerektiren durumlarda bilgi ve uzman eksikliğinden kaynaklı eksik ya da hatalı tanıtım.
 5. Personelin ulaşım ve konaklama gibi giderlerinin getireceği mali yük.
 6. Fuarların özel teşebbüs tarafından düzenlenmesine bağlı olarak, kurumumuzdan fuar katılım bedeli talep edilmesi ancak bu konuda tanımlanmış bir ödenek bulunmaması.