Müdürlüğümüze bağlı çalışan 4 birimimiz, Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde, Rektörlük binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. Basın Birimi

Müdürlüğümüz Basın-Yayın Bürosu, üniversitemiz ile üniversitemiz öğrenci ve personelinin her türlü faaliyetini hazırladığı basın bültenleri ve fotoğraflarıyla yerel ve ulusal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurmaktadır. Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri takip ederek, fotoğraf ve video çekimleri yapmak; bu görüntüleri arşivlemek ile ulusal ve yerel basına iletmek; medya takibi yaparak ulusal ve yerel medyada üniversitemizi konu alan haberlerin arşivlenmesini sağlamaktadır. Üniversitemiz tarafından yayımlanacak her türlü eserin taleplerinin değerlendirilmesi, basıma hazırlanması, ISBN numaralarının alınması ve her türlü işlemlerinin takibi ile gerekli yazışmalarının yapılması da müdürlüğümüzde yayın komisyonu sorumlusu personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. Halkla İlişkiler Birimi

Müdürlüğümüzün temel halkla ilişkiler politikasını sağlıklı iletişim, doğru bilgi verme, güvenilirlik ve inanırlık oluşturmaktadır. Bunu sağlamak için birimimiz, çalışmalarının her aşamasında titiz davranmaktadır. Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Bürosu, Rektörlüğümüzce düzenlenen etkinlikler ile bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin davetiyelerinin hazırlanması ve dağıtımı, üniversitemizin kurum içi ve dışı hedef kitlemize tanıtımının gerçekleştirilmesini sağlar. Üniversitemiz web sayfasının (www.aku.edu.tr) içeriğini (metin ve fotoğraf) de müdürlüğümüz hazırlamaktadır.

3. Grafik Birimi 

Üniversitemizin kurumsal kimliğini yansıtan görsel dilin kurulması ve kullanılması ile birlikte üniversitemizin düzenlediği etkinliklerin duyurulması aşamasında gerekli duyulan afiş, broşür ve davetiye gibi materyallerini hazırlamak grafik birimimizce sağlanmaktadır.

4. Bilgi Edinme Birimi 

Afyon Kocatepe Üniversitesi; 09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini temin ve bu kanun uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla 03.05.2004 tarihinde Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi”ni oluşturmuştur. Birim, Üniversitemiz Bilgi Edinme Yönergesi kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.