İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDE MATÜRİDİ VE GAZZALİ ANLATILDI

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker tarafından “Dünya Görüşümüzün Önsözü ve Son Sözü Matüridi ve Gazzali” konulu konferans verildi.

Ahmet Karahisari Kampüsünde düzenlenen konferansa AKÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Fatih Çakmak ve Yrd. Doç. Dr. Kenan Özçelik ile AKÜ öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

“İnsanları zihniyetler birleştirir düşünceler ayrıştırır”

İnsanların nasıl düşündüğünü anlayabilmek için zihniyetlere bakmanın önemli olduğunu söyleyen Şeker, “Bu da bizi hayat felsefemizin standartlarını veren Matüridi ile Gazzali’ye götürür. İnsanları, zihniyetler birleştirir, düşünceler ayrıştırır. Bir düşünce ne derecede kemali yoklarsa yoklasın ehemmiyetli bir kısmıyla başlangıç devrinin bir semeresidir. Onun için filozoflar diyorlar ki; ‘Başlangıç Tanrı’dır. İnsanlar arasında gezindiği müddetçe, her şeyi kurtarır.’ Dünya görüşümüzün önsözü Matüridi, son sözü de Gazzali’dir. Dolayısıyla, bunlar bizim klasiklerimizdir” dedi.

Matüridi ve Gazzali’nin bir klasik olduğunu anlatan Şeker, sözlerine söyle devam etti:

“Bir klasik bir medeniyetin teşekkül ettiği yahut  kemale erdiği zaman doğar, bir milletin ruh ve karakterini yansıtan bir ayna fonksiyonu icra eder. Dolayısıyla Matüridi ve Gazzali bizi, suyun başına çağıran mütefekkirler olarak görülebilir. Bizim, zihniyet dünyamız ve hayat felsefemiz, Hanefi-Matüridi geleneğe düşülmüş dipnotlardan oluşur. Bizim İslam anlayışımızın cümle kapısı buradadır. İslamiyet, toparlanmasını Hanefi-Matüridi gelenekte kendisini bulan bir millete borçludur. Tahlil ve tasvirleri geriye götürdüğümüz zaman Selçuklu asırlarında da aynı yaklaşıma şahit oluruz. Mesela kendisi de Hanefi olan Mevlana, Matüridi’yi Selçuklu’nun gündemine Sufi bir Mutasavvıf olarak taşır. Türk-İslam asırlarında gördüğümüz bu manzara Osmanlı asırlarında da değişmez.”

Konferans soru-cevap ardından sona erdi.