“TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ PANELİ” DÜZENLENDİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından “Türk Dünyasında Nevruz” paneli düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Celal Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cüneyt Akın, AKÜ öğretim elemanları ve öğrencileri ile Uşak Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Pamukkale Üniversiteleri öğretim elemanları katıldı.

Panelin açış konuşmasını yapan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cüneyt Akın, Türk kültüründe Nevruz’un doğuş ve diriliş anlamlarına geldiğini söyledi. Nevruz’un baharın başlangıcı ve bir takvim değişikliğini de anlattığını ifade eden Akın, “Çin kaynaklarında Hunların milattan 100 yıllar önceleri 21 Martta hazır yemeklerle bahar şenlikleri yaptıkları kaydedilmiştir. Aynı geleneklerin Hunlardan sonra Uygurlarda da mevcut olduğu bilinmektedir. Türk tarihinin her döneminde varlığını devam ettiren Nevruz Hun Türklerin Avrupa’ya gitmesiyle Macaristan ve Balkanlara ulaşmış 800’lü yıllardan itibaren Hazarın Güneyinden Anadolu’ya ve Mezopotamya Bölgesine taşınarak daha geniş bir coğrafyaya yerleşmiştir” diye konuştu. Nevruz’un 12 Hayvanlı Türk Takviminde yılın başlangıcı olduğuna işaret eden Akın, “Nevruz, Türk kültüründe bir Ergenekon’dur. Toprağın kış mevsiminde yattığı ölüm uykusundan kalkması, ilkyaz ile yeniden dirilişi Türk destanları içinde karşılığını Ergenekon’da bulmuştur. Nevruz kutlamalarının bir diğer adı Ergenekon bayramıdır. Bu isim geçmişten günümüze kadar hala çeşitli Türk boyları arasında canlılığını korumakta aynı zamanda milletin destanların gücüyle birbirlerine olan güven bağlarını güçlendirmektedir. Ergenekon’da böyle bir gelenektir” dedi.

Panelin ilk oturumunu yöneten Doç. Dr. Ahmet Karaman ise Nevruz’un sadece bahar başlangıcı olarak görülmemesini, yeni bir umut ve yeni bir doğuş olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Türk devletlerinin Nevruz’u şiddetli bir şekilde savunmasının çok önemli sonuçları olduğunu ve son dönemlerde Nevruz kutlamalarında çeşitli sıkıntılar yaşandığını dile getiren Karaman, “Emperyalist güçler, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devletine milli bir bayram olarak Nevruz’u sunmak istedi. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin akıllı ve yerinde bir hareket olarak Nevruz’u devlet töreni ile kutlaması, keza diğer Türki Cumhuriyetlerin de çok görkemli bir şekilde bu günü kutlamaları, emperyalist güçlerin emellerini gerçekleştirmelerini engelledi. Bu açıdan Nevruz sadece bir bahar bayramı olarak düşünülmemeli, milli kimliğimizin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Ahmet Karaman’ın yaptığı panelde Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erol Sakallı, Doç. Dr. Özgür Ay, Dr. Öğr. Ü. Erhan Solmaz ve Öğr. Grv. Niyare Kurtbelyalova konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Cüneyt Akın’ın yaptığı panelin ikinci oturumunda ise Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nergis Biray, Dr. Öğr. Ü. Soner Sağlam, Dr. Öğr. Ü. Mehtap Solak Sağlam ve Dr. Öğr. Ü. Aysel Baytok ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ekrem Ayan ve Dr. Öğr. Ü. Gülsine Uzun Nevruz ile ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

Panelin ardından gerçekleştirilen etkinliklerde Türki Cumhuriyetlerden gelen halk oyunları ekipleri gösteri sergiledi. Program, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. İsa Sağbaş ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akçay’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Nevruz ateşinin yakılması ile son buldu.