Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) 20. toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ÜHB Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Başkanı Kadir Keçelioğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirbağ, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişar, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile birlikte üniversite hastanelerinin tıp fakülteleri dekanlar ile hastane başhekimleri ve öğrenciler katıldı.

AKÜ bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AKÜ olarak kaliteye ve bilgiye dayalı bir öğrenme ortamı yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi. Solak, AKÜ’nün bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak ile beraber ülke kalkınmasına da gerekli katkıyı sağlamak için çalıştığını ifade etti. Afyonkarahisar ile üniversite bütünleşmesini sağlamak için birçok çalışma alanı belirlediklerini vurgulayan Solak, “Öncelikli çalışma alanlarımız termal ve termal sağlık turizmi, mermer ve doğal taş teknolojileri, hayvancılık ve gıda ürünleri, yenilenebilir enerji ve tıbbi-aromatik bitkiler şeklindedir. Temel hedeflerimize baktığımızda ise üniversitemizin eğitim-öğretim alanında uluslararasılaşma faaliyetlerine hız verilmesi hususunda Erasmus ve Mevlana değişim programlarını başarıyla uygulamaktayız. Üniversite bünyesinde sürdürülen ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarının hızla tamamlanması, lisansüstü eğitim alanında program sayısı ve niteliğinin arttırılması, termal sağlık turizmine yönelik özellikle sektörle işbirliği çalışmalarının en üst düzeye getirilmesi de en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz Afyonkarahisar’ı AKÜ merkezli bir kongre şehrine dönüştürmek

Solak, Afyonkarahisar’ın AKÜ merkezli bir kongre şehri haline gelmesini üniversitenin temel hedeflerinden biri olduğunu açıklayarak, AKÜ ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bölgenin jeotermal kapasitesinin gelişimine yönelik akademik faaliyet ve uygulamalara da destek vermekteyiz, özellikle bu konuda Türkiye’de ve Avrupa’da termal suyu en iyi kullanan şehir Afyonkarahisar, en yaygın kullanan yer ise AKÜ’dür. Bütün kampüslerimizdeki tüm binalar termal ısınıyor. Tamamen bağımsız şekilde, kömür ve doğalgazdan yararlanmıyoruz. Bunlarla beraber Afyonkarahisar hayvancılık ve gıda alanında önemli bir şehir durumunda. Haftada 90 bin yumurtanın üretildiğini, Türkiye’nin kırmızı ve beyaz et ihtiyacının yüzde 25’inin buradan karşılandığını dikkate alırsak, bu konu da temel hedeflerimizden birisi haline geliyor. Yine ülkemizin sahip olduğu endemik özellikli tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisine kazandırılması çalışmalarını Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirerek, sayın Bakanımızın koordinasyonunda 4 yıldır önemli çalışmalar yaptık ve devam ediyoruz. Diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili proje ve akademik çalışmalara hız verilmesi, Afyonkarahisar’ın üniversitemiz merkezli bir kongre merkezi haline gelmesi temel hedeflerimizden diğerleridir. Bunlarla beraber sağlıkta, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile kanserin tanı ve tedavisinde önemli bir merkez haline geldik. Yakında kemik iliği naklini başlatarak, bu çalışmaları Üniversite-STK, Üniversite – Sanayi işbirliği şeklinde devam ettireceğiz. Son olarak da bir yıl önce Teknopark’ımızı açtık. Bir yıl içinde 18 firmaya ulaştık. Bu çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”

Sağlık kurumlarındaki temel sorun insan kaynaklarındaki eksiklik

ÜHB Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise ÜHB olarak 10 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını, yaptıkları toplantılarda açış konuşmalarında gündemin çok fazla değişmediğini ifade ederek, “Hepimizin en temel sorunu insan kaynakları eksikliğidir. Hekiminden tutun, yardımcı sağlık personeline kadar uzanıyor, ikinci sorun ise mali kaynaklardır. Diğer taraftan üniversite hastanelerine bakıyorsunuz çok önemli misyonları üstlenmiş ve bunlarla görevlendirilmiş kurumlar. Herkes üniversite hastanelerinden ileri sağlık hizmeti bekliyor, yüksek nitelikli sağlık hizmeti ve eğitim bekliyor. Bunların ötesinde diğer sağlık kurumları arasında öncü ve referans olması da beklenen kurumlarız. Çünkü şu anda sağlık kadrolarının tamamını üniversiteler yetiştiriyor. O halde her zaman en önde, en yeni gelişmeleri takip eden kurumlar olmak zorundayız” dedi.  İbiş, hizmet standartlarının kamunun desteği ile yükseltilmesi gerektiğini kaydederek, “Devletimizden üniversite hastanelerine pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Bugün Şehir Hastaneleri mükemmel altyapılı fiziki mekanlar. Benzeri yapılanmaları üniversite hastanelerine de bekliyoruz. Bizim hizmetimizde hasta odaklı olunması gerekir, eğitim odaklı olunması gerekir, araştırma odaklı olması gerekir. Elbette bunları yaparken de sağlık hizmetlerini hızlı, etkili ve çözüm odaklı olmak gerekli. Tabii ki tüm bunları yapmak için de her sektörde olduğu gibi insan kaynağına ihtiyaç var. Tüm üniversite hastaneleri, olması gereken hemşirenin yüzde 30-40 eksiği ile tam kapasiteli hizmet vermeye çalışıyor” diye konuştu.

Hastaneler üniversitelerin 3 temel misyonunu bünyesinde birleştiriyor

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ise üniversite denilen yapıların 3 temel esas üzerinde durduğunu ve bunların da eğitim, araştırma ve uygulama olduğunu belirterek, “Aslında üniversitenin bu 3 misyonunu da bünyesinde birleştiren yapılar üniversite hastaneleridir. Belki de bu bakımda tıp fakülteleri bu yönüyle diğer fakültelerden ayrılıyor olabilir. Çünkü uygulamalı alanları üniversite hastaneleri ile birlikte yer alıyor. Aynı zamanda üniversitenin hocaları meslek icrasında da bulunuyorlar” dedi. Üniversite hastanelerinin esas insan kaynağının tıp fakülteleri tarafından sağlandığını kaydeden Kapıcıoğlu şöyle konuştu:

“Burada tabi diş hekimliği fakültelerini de göz ardı etmemek lazım. Bugün geldiğimiz noktada hastaneler fakülte kurar hale geldi. Bu fakülte vesilesiyle de üniversite kurulur hale geldi, yani hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmanın düzeltilmesi gerekiyor. Şuanda YÖK’te ondan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu düzenlemeler sağlıklı yapıldığı zaman sağlıklı bir yapılanmamız olacak, aksi takdirde tıp ve sağlık eğitiminde bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Üniversite hastanelerinin finansal sorunları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konuşuluyor. Üniversite hastanelerini sadece bir hastane olarak gördüğümüzde ise bunun pek çok fonksiyonunu gözden kaçırmış oluruz ki bu da üniversite hastanelerinden beklenen hususiyetlerin yerine getirilmesini engeller.”

Hastanelerde ihtiyaç duyulan ürünlerde yerli üretimin artması için gayret edilmeli

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise AKÜ’nün Afyonkarahisar için çok önemli itici bir güç olduğunu ifade etti. Üniversite hastanelerinin problemlerinin, Türkiye’nin değişik alanlarda yaşadığı problemlerle benzerlikler taşıdığını belirten Tutulmaz, “Son yıllarda ülkemiz her alanda ilerlemekte, gelişmekte ve gözle görülür bir şekilde kamu hizmetlerindeki memnuniyet üst düzeye çıkmaktadır. Tabi bunların bir maliyeti var, belirli bir şekilde bu maliyetin karşılanması var. Demek ki bu planlamada maliyetleri karşılayacak çözümler yeterince öngörülmemiş. Ülkemiz güçlüdür, bunları da kısa sürede çözecektir. Bu problemler bu toplantı ile çözüme kavuşacaktır” diye konuştu. Üniversitelerde en büyük masraf kalemlerinin ithal olduğunun altını çizen Tutulmaz, “Bunların Türkiye’de üretilebilmesi için önemli gayret sarf edilmesi gerekir. Bu tür sıkıntılar, çözüm konusunda üniversitelerimizin bu alanlara odaklanmasına vesile olacaktır. Belki bu olumsuzluklar uzun vadede ülkemiz için kazanıma dönecektir. Şunu da unutmamamız lazım gerçekten sağlık sektöründen memnuniyet son derece yüksek. Buna da devlet hastaneleri ve diğer birimlerindeki sağlık çalışanlarımız ile üniversite hastanelerimizin önemli katkısı var. Sağlık çalışanlarına millet olarak ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Açış konuşmalarının ardından toplantı, düzenlenen iki oturum ile devam etti. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantının birinci oturumunda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Kaynak Kullanımında Verimlilik” konusunu tartıştı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir ve Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Başkanı Kadir Keçelioğlu “Ortak Satın Alma ve Sağlık Market” konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

AKÜ ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Hastaneleri Birliği 20. toplantısı YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, ÜHB Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile ÜHB Yönetim Kurulu Üyesi ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın katıldığı değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

13 Nisan 2018, Cuma 139 kez görüntülendi