Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından Milli Egemenlik paneli düzenlendi.

Erdal Akar konferans salonunda gerçekleştirilen panele Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın, Öğr. Gör. Gülden Yürektürk ve Öğr. Gör. Talat Koçak ile beraber öğrenciler katıldı.

Panelin açış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine vurgu yaptı. Aydın, “Bayram olarak 1924 yılında çocuklara armağan ediliyor. 1929’da ise ilk defa kutlanmaya başlanıyor. Bu bayram,  1979’da ise bütün dünya çocuklarına ithaf ediliyor. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki, geleceğin devamlılığı için genç nüfus önemli görüldüğünden bu yola girilmiştir. Devletin devamlılığı için çocukların ve gençlerin ne denli önemli olduğunu kavramamız gerekiyor” dedi.

Millet iradesi fertlerin iradelerinin toplamıdır

Öğr. Gör. Talat Koçak ise yaptığı sunumda milli egemenlik kavramının milletin bölünmez iradesini temsil ettiğini belirtti. Millet iradesinin fertlerin iradelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu kaydeden Koçak, “İç ve dış düşmanlar milli egemenliği zayıflatmak için, gasp etmek için milletin sahip olduğu en önemli değerlere saldırır. Nitekim bunun en canlı örneğini 15 Temmuz kalkışmasında yaşadık. Ekonomik olarak çökertilemeyen ülkemize, dış güçlerin maşaları eliyle yapılan saldırıya hepimiz şahit olduk” diye konuştu.

Mebusan Meclisinin Misak-i Milli kararı dönüm noktası

Öğr. Gör. Gülden Yürektürk ise ilk meclisin adının belirlenmesi, mecliste yer alan parti içi gruplar, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve belirlenen hükümet şekli konularında bilgiler verdi. Milli Mücadele yıllarında İstanbul’da toplanması planlanan Mebusan Meclisine İtilaf Devletlerinin karşı çıkmadığını kaydeden Yürektürk, “Bu meclisi kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceklerini düşünüyorlardı. Böylece Anadolu hareketini sonuçsuz bırakmak istiyorlardı. Ancak son Osmanlı Mebusan Meclisinden tam bağımsızlık anlamına gelen Misak-ı Milli Kararlarının çıkması üzerine İtilaf Devletleri bu meclisi dağıttılar ve İstanbul’u resmen işgal ettiler. Mebusların bir kısmı Malta’ya sürgün edilirken bir kısmı ise Anadolu’ya kaçarak mücadeleye devam etti” diye konuştu.

Panel, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

25 Nisan 2018, Çarşamba 94 kez görüntülendi