Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyonu Birimi tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projeleri ve programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş tarafından TÜBİTAK 1003 – ARDEB Öncelikli Alanlar AR-GE Destekleme Programı hakkında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kükrer tarafından ise Horizon 2020 Projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

1003 ARDEB programı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sağbaş, programın amacı ve hedefi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sağbaş, “Programın amacı ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan AR-GE projelerini desteklemek ve projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır” dedi. Program başvurularının 20 Nisan ile 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacağını söyleyen Sağbaş, “Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Örneğin içerisinde bulunduğumuz kampüs, kurulduğu yer itibariyle termal bir bölge olduğu için, ısınması da bununla sağlanmakta. Bu konu ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmada etkili bir husus olduğu için de Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmiştir” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kükrer ise Horizon 2020 deneyimleri konulu konuşmasında “Eko-Ulaşım ve Kentsel Sürdürülebilirlik İçin Yenilikçi Hareketlilik Politikası” konulu sunum yaptı.

08 Mayıs 2018, Salı 137 kez görüntülendi