Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İlk Ders Programı etkinliği kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk edildi.

“Hukukçu Etiği” konulu etkinliğin açış konuşmasını yapan AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı, “Bu etkinliğimiz ilk ders açılışı olarak önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz ile her hafta ya da ayda iki kez olmak üzere bir araya gelerek meslekte usta kişiler ile siz öğrencilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bugün bizi ve üniversitemizi kırmayan, aramızda bulunan Prof. Dr. Mustafa Avcı hocamızı konuk etmekten büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı ise devletlerin yükselişlerinde ve çöküşlerinde hukukçuların rolünün büyük olduğunu ifade etti. Barış ve huzurun ön şartının adalet olduğunu belirten Avcı, “Devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde hukukçuların rolü büyüktür. Tarihçiler, yargı görevi üstlenmiş olanların seviyeleri ile devletin yükselme ve çöküşü arasında bir paralellik görürler. Adaletin gerçekleşmesinde hukuk kuralları kadar uygulayanların rolü vardır, çünkü adalet insan eliyle gerçekleşir. Dolayısıyla hukukçuların nitelikli olması adaletin tecelli olmasında önemlidir. Hukukçular nitelikli olmazsa, toplum huzur bulamaz” diye konuştu.

Osmanlı’da tahsil şartı olan meslekler ilmiye sınıfındaydı

Tarih boyunca adalet dağıtan kişilerin en iyi eğitimlerden geçenler olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Avcı, “Örneğin Osmanlı’da tahsil şartı olan tek meslek ilmiye sınıfından kadılık, müftülük ve müderrislikti. Zaten üçü de aynı kaynaktan yetişen mesleklerdi. Yani hâkim, hukuk hocası ve müftü, şeyhülislam gibi meslekler geçmişimizde tahsil şartıyla mesleğini icra ediyordu. Bunlar bizim değerlerimiz arasındaydı. Keza kendi değerlerimizden bir diğeri de ahlak kavramımızdır. Ancak biz bazı kelimelerin yabancı dildeki karşılığını kullanarak anlamını yumuşatmayı uygun görmüşüz. Bir adama ahlaksız olduğunu söylersek ceza hukukuna göre hakaret suçunu oluştururuz. Ancak aynı şeyi ‘yaptığınız hiç etik değil’ şeklinde söylerseniz bu eleştiri olur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

24 Eylül 2018, Pazartesi 330 kez görüntülendi