“VEFATININ 80. YILINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından ‘Vefatının 80. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ konulu panel düzenlendi.

‘Vefatının 80. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ konulu panelin açış konuşmasını Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Sarısaman gerçekleştirdi. Sarısaman, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı eser varlığını devam ettiriyor. Ebediyen de devam edecektir, bundan eminiz. Onu bizler dünya gözüyle göremedik ama kendisinin de belirttiği gibi dünya gözüyle görmemiz şart değildir. Diyordu ki, ‘Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi anlamanız yeterlidir” dedi.

Açış konuşmasının ardından düzenlenen panelde Prof. Dr. Sadık Sarısaman, Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın sunum gerçekleştirdi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin, “Atatürk’ün Hayatından Bazı Kesitler” temalı sunumunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün yetiştiği döneme dair kesitler sundu. Atatürk’ün yaşadığı dönemde Balkan Türklüğünün tarihi haklarının ve toplumsal bütün değerlerinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Şahin, “Atatürk, 1881’de Selanik gibi birçok etnik unsuru içerisinde barındıran bir kentte doğmuş olmasının bütün karakteristiğini üzerinde yansıtır. O dönem Balkanlarında uzun süren harpler, eşkıyalık hareketleri, diğer Balkan devletleriyle sınır problemleri var. Selanik, Mustafa Kemal’in kişiliğinin oturmasında, fikir ve düşünsel dünyasının zenginleşmesinde oldukça önemli bir kenttir. Selanik’te Türkler yoğunlukta olmak ile birlikte Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin ayrı ayrı mahallelerin olduğu ve bütün bunlar arasındaki problemlere şahit olmuş bir liderin Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarken bu edindiği deneyimleri aktardığını görebilmekteyiz” dedi.

“Meclisin açılışı ile hukuk devletinin temeli atıldı”

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın ise Atatürk’ün Hukuk Anlayışı” temalı sunumunda Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadelenin savaş safhası tamamlandıktan sonra gerçekleştirmeye çalıştığı hukuk alanındaki inkılaplar ile bugünün temellerinin atıldığını ifade etti. Hukuk kavramının üç safhada ele alınacağını belirten Aydın, “Değişimin gerisinde kalan hukuk, değişimin yanında yer alan hukuk, değişimin ilerisinde yer alan hukuk şeklinde dönemi ele alabiliriz. Atatürk ve arkadaşlarının hukuk ile gerçekleştirmeye çalıştıkları inkılaplarda zaman zaman değişimin yanında yer alan hukuk, zaman zaman da değişimin ilerisinde yer alan hukuk şeklinde yaptıkları düzenlemeler buna göre gerçekleştirilmiştir. Meclisin açılışından itibaren hukuk devleti düzeninin temelinin atıldığı görülür. Meclisin açılışından ‘Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir’ ibaresi ile birlikte hukuk inkılabı başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Güven duygusu liderlere has bir özellik

Prof. Dr. Sadık Sarısaman  ise “Atatürk ve Güven Duygusu” konulu sunumuna güven duygusu üzerinde durarak başladı.  Güven duygusunun liderlere has bir özellik olduğunu ifade eden Sarısaman, Atatürk’ün çocukluk dönemlerinde yaşıtlarıyla arasındaki farklara değindi. Sarısaman şöyle konuştu:

“Bu çocuklar ya pısırık ve ezik olurdu ya da çevresinin kendisini ezeceği endişesi ile tedbirli davranır ve tavırlarını buna göre sergilerdi. Mustafa Kemal’de gördüğümüz ikinci yoldur. Çevrenin kendisini ezeceği endişesi ile kendisine son derece özgüveni olan ve kendini ezdirmemeye çalışan bir psikoloji içerisindedir. Çocukluğundan itibaren kendisine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran bir kişilik var karşımızda. Mustafa Kemal, ileri ki dönemlerde belirledikleri menzile giderken şarapnel parçalarının arasından yürüyüp gidiyor. Askerlerde şöyle bir düşünce oluşuyor. Bu adama kurşun işlemiyor. Er askere güven verebilmek için en önden kendisi gitmiştir. Bu sebeple öncelikle askere güven vermiştir bu sebeple askerde tereddüt etmemiştir.”

Panel soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.