REKTÖR SOLAK İSLAMİ İLİMLER DERNEĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak,  Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği Başkanı İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Münir Yaşar Kaya, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde İslami İlimler Fakültesi Yönetimi ve Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği olarak öğrencilerin derslik ve burs ihtiyaçları kapsamında istişarede bulunuldu.

Solak, nazik ziyaretleri nedeniyle heyete teşekkür etti.

Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği Hakkında

Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği, 2013 yılında faaliyetine başlamıştır. Kurulduğu tarihten bugüne kadar iki farklı yönetim dernek faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmiş, Eylül 2018 tarihi itibariyle ise mevcut yönetim görevi devralmıştır.  Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği kendisini birçok dernek ve vakıftan farklı bir yere konumlandırmaktadır. Afyonkarahisar’da mine’l-mehdi ile’l-lahd ilim tahsiline destek vermeyi, ilim tahsilinde bulunan öğrencilerin iaşe, ibate ve yemek bursu ihtiyaçlarını gidermeyi, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamayı, şehirdeki ilmi faaliyetlere önderlik etmeyi ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derneğin nihai amacı ise maddi yardımın yanında İslami ilim tahsiline talip olan her bir öğrenci ile şehirdeki kurumlar ve şehir halkı arasında bir köprü vazifesi görmektir. İslami İlimler Derneğinin amaçladığı bu faaliyetleri ülkemizin birçok şehrinde yerine getiren ilahiyat vakıfları bulunmaktadır. Bu vakıflar öğrenciyi ve öğrencinin gelişimini merkeze almakta, resmi kurumlar ile ilişkisini bu doğrultuda yürütmekte, hayır sahipleri ile ilim taliplerini sadece eğitim amacıyla buluşturmaktadır. Afyonkarahisar İslami İlimler Derneği şehrimizde bu şekildeki bir faaliyetin öncüsü konumunda olacaktır.

Son dönemde yaşanılan bazı olumsuz tecrübeler Türk halkının zihnindeki vakıf algısında kırılmalar yaşanmasına neden olmuştur. Halkın içerisindeki kadirşinas vatandaşlar, yaptığı yardım, desteklediği herhangi bir oluşum sebebiyle farkında olmadan vatana, millete zarar vereceği veya kendisinin bu yardım sebebiyle bir şekilde zarar göreceği endişesini taşımaktadır. Buna karşın vakıflar medeniyetimizin vazgeçilmez birer unsuru ve toplumsal birlikteliğin en önemli yapı taşlarıdır. Zarar gören bu vakıf algısını, kavramları ve yapıları ıslah etmek ve zihinlerdeki mevcut kırılmaları onarmak için bu faaliyeti doğru bir şekilde yürütmeye İslami İlimler Derneği taliptir. Yaşanan acı tecrübeleri ve yardımlaşma faaliyetlerinin taraflarını göz önünde bulundurarak derneğin hedefleri ve çabası şu şekilde tanımlanmaktadır: İslami İlimler Derneği, hayır sahipleri ve şehrin protokolü ile ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ilmi faaliyetler arasında köprü vazifesi görmeyi hedeflemektedir. Bu çaba doğrultusunda herhangi bir aidiyet oluşturmadan, hesap gütmeden yoluna devam edecektir. İslami İlimler Derneğinin desteklenen öğrencilerden şahsi hiçbir beklentisi olmayacaktır. Öğrencilerin minnet duygusu altında kalmaksızın yetişmeleri; nihayetinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatanı ve milleti için hangi makamda olursa olsun işini en güzel yapan bireyler olmalarını sağlayacaktır.

İslami İlimler Derneği bu doğrultuda başlangıç mesabesinde sayılabilecek bir faaliyet olarak 15 öğrenciye burs vermektedir. Verilen bursun bir kısmı öğrencilerin harçlıklarından artırdıkları ile bizzat öğrenciler tarafından finanse edilmektedir. Derneğin bu şekildeki finansmanını sağlayan öğrenciler dernek sayesinde ihtiyaç sahibi arkadaşlarına verecekleri desteği hadiste geçen “sağ elin verdiğini sol elin görmemesi” düsturu ile yapabilmektedirler. Öğrencilerin yürüttüğü bu naif davranış bize ve Afyonkarahisar eşrafına düşen vazifenin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.

Dernek, ilk etapta 50 öğrenciye aylık burs bağlamayı ve artık eğitim-öğretim yılı içerisinde olacak olan Ramazan ayında iftar ve sahur organizasyonları yapmayı, orta vadede şehirde İslami İlimler eğitiminin daha etkili yerine getirilebilmesi amacıyla her türlü ihtiyacı karşılayacak bir eğitim merkezini oluşturmayı, uzun vadede ise Afyonkarahisar’da İslami eğitim alan bütün öğrencilerin maddi ve manevi sıkıntı yaşamadan yetişmelerini sağlamayı planlamaktadır.

Derneğin Afyonkarahisar halkından beklentisi başta hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin yola çıkan dernek yönetimindeki görevlilere dualarıyla destek olmalarıdır. Bunun yanı sıra derneğin yürüttüğü faaliyetlere maddi destekte bulunup, derneğin faaliyet alanlarında yapması gereken görevleri derneğe bildirmesini beklemektedir.