TÜBİTAK TECH-INVESTR-2018 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AR-GE yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde oluşturulan “Girişim Sermayesi Destekleme Programı” sonuçları açıklandı.

Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zafer Teknopark A.Ş.’nin ortak olduğu projelerin de TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler içerisinde yer aldığı program kapsamında bilgi veren Zafer Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısına Türkiye genelinde 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 9 Teknoloji Transfer Ofisi, 1 Araştırma Altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 10 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Program kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulan Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ortak olduğu ““Hacettepe TGB Ve 4 Ortak Kuruluşun Gedik PYS Fonuna Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi” isimli  proje  destek almaya hak kazanan projeler arasında yer almıştır” dedi.  Programın amacı ile ilgili de bilgiler veren Prof. Dr. Kandemir, “Program kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlilik almış araştırma altyapıları üzerinden Türkiye’de erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve bu kuruluşlarda girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikimin sağlanması amaçlanmaktadır. Projede, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerin ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Program kapsamındaki fonun büyüklüğü 1 Milyar 800 Milyon TL’ye ulaşacak”

100 Milyon TL’lik bütçe ayrılan TÜBİTAK Tech-InvesTR çağrısı kapsamında fonlara katılacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Araştırma Altyapılarından da gelecek katkıları anlatan Prof. Dr. Kandemir şöyle konuştu:

“Buradan yaklaşık 112 Milyon TL, üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 Milyon TL olmak üzere toplam 862 Milyon TL’lik ekstra kaynağın oluşturulması  beklenmektedir. Kurulacak fonların Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısı ile birlikte ilk kapanışta yaklaşık 980 Milyon TL, son kapanışta da yaklaşık 1 Milyar 800 Milyon TL’ye ulaşması hedeflenmektedir. TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında 334 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılması hedeflenmektedir. 1 Milyar 800 Milyon TL’lik devasa fona bölgemizdeki teknoparklar içerisinde tek teknopark olarak  Afyon Uşak Zafer Teknopark’ın yer alması bizim açımızdan diğer projeler ve çalışmalarımız açısından bir başarı göstergesi ve motivasyon kaynağı olacaktır.”