Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi dekanlıklarına asaleten atamalar yapıldı.

Gerçekleştirilen atamalar sonrası; Turizm Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüten AKÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 67348 sayılı yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16.maddesinin (a) fıkrasına göre Turizm Fakültesi Dekanlığına asaleten atandı. İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Güler ise YÖK Başkanlığı’nın 1503-59109 sayılı yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16.maddesinin (a) fıkrasına göre İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak asaleten atandı.

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

1969 yılında Afyonkarahisar Dinar’da doğdu. 1987 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı İzmir Maliye Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Kamu Ekonomisi Yönetimi alanında yüksek lisansını 1995 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde yaptı. Profesör Kenneth Davey’in danışmanlığında hazırladığı doktora tezini, yine aynı üniversitede 1999 yılında tamamladı. “Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi (2012)”, “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Performans Endeksi Geliştirilmesi (2008)” başlıklı TÜBİTAK projelerinde ve “Afyonkarahisar İl Merkezi İçin Gini Katsayısının Ölçülmesi (2008)” başlıklı Afyon Kocatepe Üniversitesi destekli projede yürütücü olarak görev aldı. World Development Institute ve Central European University tarafından Budapeşte’de (Macaristan) ortaklaşa düzenlenen Inter Governmental Fiscal Relations and Local Financial Management (2004) ve Londra’da Institute for Fiscal Studies tarafından düzenlenen Microsimulation kurslarına katıldı. 2009-2010 yıllarında Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda danışman olarak çalıştı.  2012 Kasım – 2017 Eylül arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği, 2015 Temmuz -2019 Nisan arasında Rektör Yardımcılığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mustafa GÜLER

1969 yılında Kütahya-Hisarcık’ta doğdu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında aynı üniversitenin İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent (Dr. Öğr. Üyesi), 2008 yılında Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi alanında Doçent, 2014 yılında aynı alandan Profesör unvanı aldı. 1991-1995 Yılları arasın Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalıştı. 1995 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen buradaki görevini sürdürmektedir.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmanlı Devletinin Mekke-Medine-Kudüs’e olan hizmetleri, Haccın idaresi ve Osmanlı Vakıf Sistemi üzerine sürdüren Güler’in yayınlanmış 4 müstakil kitabı, çok sayıda kitap bölümü ve makalesi, yurt dışında ve yurt içinde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Mustafa Güler, evli ve üç çocuk babasıdır.

18 Eylül 2019, Çarşamba 449 kez görüntülendi