Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrenci kulüplerinden Maliye Kulübü tarafından “Kariyer Sohbeti” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Sabri Bektöre konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Defterdar Vekili Mutlu Şahin, verginin ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için gerçek ve tüzel kişilerden kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülük olduğunu söyledi. Şahin, “Anayasanın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali düzene göre, vergi ödemekle yükümlüdürler. Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen, gerçek veya tüzel kişidir. Vergiler ise harcamalar üzerinden,  gelir üzerinden ve servet üzerinden alınan vergilerdir.  Harcamalar üzerinden alınan vergiler; özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, özel iletişim vergisi, banka ve sigorta vergisi, damga vergisi ve gümrük vergisi. Gelir üzerinden alınan vergiler ise gelir vergisi, kurumlar vergisi. Servet üzerinden alınan vergiler ise motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisidir” diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığının görevi vergide gönüllük ve uyumu teşvik etmek

Gelir İdaresi Başkanlığının vergi ve diğer gelirlerin toplanmasından sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olmuş ve logosu değişmiştir. Hazine ve Maliyeyi canlandıran evrak ve anahtar simgesi var. Gelir idaresi Başkanlığının görevleri ise; devlet gelir politikasını uygulamak, vergi uyumunu tespit etmek, mevzuatsal anlamdaki çalışmalara katılmak, devlet alacaklarının tahsisini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi konusunda gerekli tedbirler almak, vergilendirmeye ilişkin bilgileri toplamak, görev alanlarına göre konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, mükellef odaklı yaklaşımlara önem verip sürekli değişen koşullarda mükellef ihtiyaçlarına cevap vermek, altyapı oluşturup gerekli örgütlenmeyi sağlamak ve vergiye gönüllük uyumunu teşvik etmeye çalışmak .”

Etkinlik, Afyonkarahisar Defterdarlık Gelir Uzmanları Özgür Arı ve Tuğçe Erdoğan “Kariyer Meslekleri ve Sınavlara Hazırlık” konularına ilişkin yaptıkları bilgilendirmelerin ardından gerçekleştirilen soru cevap ile sona erdi.

07 Ekim 2019, Pazartesi 332 kez görüntülendi