Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Çevreci Üniversiteler Türkiye Ulusal Çalıştayına katıldı.

4-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve 27 farklı üniversitenin katılım sağladığı çalıştaya Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ile Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Yönetim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. E. Hesna Kandır, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ömer Gürcan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İhsan Ceran ile birlikte ilgili birim personelleri katıldı.

Düzenlenen çalıştayda yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim, sıfır atık, çevreci etkinlikler ve çevre konulu sosyal sorumluluk ile ilgili projeler tartışıldı. Ayrıca GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması projesini hayata geçiren ve çalıştaya video konferans yoluyla bağlanan Endonezya Üniversitesi (UI) GreenMetric Başkanı Prof. Riri Fitri Sari, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Junaidi, uzman üyeler Prof. Dr. Gunawan Tjahjono ve Dr. Muhammed Fuad  tarafından GreenMetric sıralamasının tanıtımı, UI GreenMetric göstergeleri ve veri gönderme süreçleri üzerine sunumlar yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandı. 6 bildiri, 4 sunum ve 4 adet de poster sunumun yapıldığı çalıştayda ayrıca GreenMetric sıralamasına katılmayan üniversitelerin temsilcileri tarafından GreenMetric ağına katılma konusunda istekli olduklarının bir göstergesi olarak ‘UI GreenMetric Ağı Üyelik Belgesi’ imzalandı.

İki gün süresince devam eden çalıştay kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde incelemelerde bulunan katılımcılar için Zonguldak Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarasına da gezi düzenledi.

UI GreenMetric Hakkında

Endonezya Üniversitesi (UI), dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçirmiştir ve kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bu sıralama daha sonra “UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması” adını almıştır. Sıralama, dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla oluşturmuştur. Sıralamanın amaçları; eğitimde sürdürülebilirlik ve kampüslerin yeşillendirilmesinde akademik alana katkıda bulunmak, sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili üniversitelerce yönlendirilen sosyal değişimleri sağlamak, dünya genelinde yükseköğretim kurumlarına kampüslerde sürdürülebilirlik konusunda bir öz değerlendirme aracı sağlamak, hükümetleri, uluslararası ve yerel çevre ajanslarını ve toplumu kampüslerdeki sürdürülebilirlik programları konusunda bilgilendirmek olarak özetlenmektedir.

Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte; her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır. Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar, su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılmaktadır.

15 Ekim 2019, Salı 210 kez görüntülendi