Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Danışma Kurulunun 4. toplantısı gerçekleştirildi.

AKÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)  Başkanı Ahmet Karakol, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, AKÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu, AKÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Mutlu ve Afyonkarahisarlı İş İnsanı Selcen Hıdıroğlu katıldı.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker’in Afyon Kocatepe Üniversitesi hakkında yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Danışma Kurulunun açış konuşmasını yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Danışma Kurulu hakkında bilgiler verdi. Üniversite Danışma Kurulunun yanında Afyon Kocatepe Üniversitesinin her birimi için ayrı ayrı Birim Danışma Kurullarının olduğunu ifade eden Karakaş AKÜ bünyesindeki danışma kurullarının oluşturulmasında üniversite ile şehri, sanayiyi ve kamuyu bir araya getirmenin amaçlandığını kaydetti. Karakaş, şunları belirtti:

“Bütün akademik birimlerimizde birim danışma kurullarımız var. Orada da ilgili birimle, birimin muhtevasıyla bağlantılı olarak üyelerimiz mevcut. Onlar da yılda en az bir defa toplantı yapıyorlar, gerek duyduklarında da bir kaç defa toplantı yapılabiliyorlar. Bu danışma kurullarının oluşturulmasındaki temel amaç; üniversite ile şehri, sanayiyi, kamuyu bir araya getirmektir. Bunlar üniversitenin amaçları ve hedeflerine ulaşılması noktasında kamunun, sivil toplumun ve sanayinin de sürece aktif bir şekilde katılması, öneriler getirmesi, üniversitenin makro politikaları ve problemleri ile ilgili müzakereler gerçekleştirip önerilerde bulunulması çerçevesinde oluşturulmuş kurullar.”

“Odaklar oluşturmamız gerekiyordu”

Afyon Kocatepe Üniversitesinin bölünmesinden sonra yeni politikalar ve odak noktaları geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Karakaş, şöyle devam etti:

“Bu bölünmeden sonra üniversitemizin yeni politikalar belirlemesi, odak noktalar oluşturması gerekiyordu. Hem bunları bu kurulda konuşalım, tartışalım istedik hem de bölündükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesinin genel profilini anlatmaya çalışmak istedik. Bu makro düzeyde politikalar belirlemek de bizim yönetimimize denk düştü. Daha önce üniversitemiz tıp ve sağlık odaklı bir üniversiteydi. Diğer alanların üzerinde de duruluyordu ama en öne çıkan başta bu alanlardı.”

Üniversitenin bölünmesinden sonra mevcudu analiz edip, Afyonkarahisar ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin kapasitesi itibariyle 3 alanı öne çıkardıklarını belirten Karakaş, alanlar hakkında şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılık, özellikle Afyonkarahisar için önemli bir sektör. Veteriner Fakültemizin de gerçekten ciddi insan kaynağı, çiftliği ve altyapısı var. Bu doğrultuda Veteriner Fakültesinin daha aktif hale gelmesini ve üniversite-sektör ilişkisi açısından daha canlı ve cazip hale getirilmesi konusunda politikalar oluşturmaya başladık. Bu sene itibariyle modern bir hayvan hastanesi projesi hazırladık. Maliye Bakanlığına sunduk. Diğer fakültemiz ise Turizm Fakültemiz. Turizm, Afyonkarahisar için önemli bir sektör, önemli bir kaynak. Turizm Fakültemizde ise Turizm Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerine ağırlık verdik. Üçüncü olarak da mühendislik alanını öncelikli alanlar haline getirdik. Burada Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi olarak 2 fakültemiz var. Mühendislik Fakültemizde; Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği gibi ilimizin ve bölgemizin kaynakları ile doğrudan ilişkili bölümler var. Bu bölümlerdeki insan kaynağımız ve altyapımız oldukça güçlü. Bu bölümlere paralel araştırma merkezlerimiz var. Biz bunları güçlendireceğiz. Bu kapsamda bu 3 alanı öncelikli alan haline getirdik. Bu alanlara öncelik veriyoruz. Pozitif ayrımcılıklar yapıyoruz. Şehrimizin de bu alanlara katkı sunmasını bekliyoruz. Üniversite-sanayi ve üniversite-sektör iş birliğinin en dinamik alanları bu alanlar.”

Üniversiteler bölgelerin itici gücü

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise Afyon Kocatepe Üniversitesinin geçmişinin fazla olmadığını ama bünyesinden 2 tane üniversite çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Üniversitemizin geçmişi fazla değil ama bünyesinden 2 üniversite çıkaran bir üniversite konumunda. Üniversiteler bir taraftan bilim yapılan alanlar, bir taraftan da bulundukları bölgelerin itici güçleri. Oraya ufuk açıcı, oranın önünü açacak, oraya farklı bakış açıları katacak kurumlar. Son yıllarda üniversitemizin kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkileri artarak devam etmekte, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ancak yeterli değil. Daha iyisi her zaman muhakkak vardır. Biz üst yönetim olarak gerek kamuda gerek sivil toplumda uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu uyumun da üniversite-kamu ve üniversite-sanayi iş birliğine de katkısı olacaktır. Bugüne kadar önemli şekilde olmuştur. İnşallah bundan sonra da önemli bir şekilde olur. Üniversitede 3 tane fakülte ilimizin potansiyeli ile doğrudan ilgili hale getirilmiş ve öncelikli ilgi alanları olarak tespit edilmiş. Hayvancılıkla ilgili Veteriner Fakültesi, ilimizin turizm potansiyelinin daha iyi geliştirilmesi için Turizm Fakültesi öncelikli alan haline getirilmiş. Mühendislik Fakültemizin de yine aynı şekilde öncelikli fakülte olarak belirlenmesi güzel tespit olmuş.”

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

12 Kasım 2019, Salı 649 kez görüntülendi