Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (MYO) final sınavları 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde Enformatik Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

2011 yılından beri Akademik LMS (Learning Management System) ve Perculus uzaktan eğitim sistemlerini kullanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulunda 2018-2019 güz döneminden itibaren tüm sınavlar dijital ortama taşındı.  Sınavlarla ilgili olarak açıklama yapan Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Yalçın, “Birçok kurumda olduğu gibi AKÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda da ara sınavlar dijital ortamda, LMS üzerinden gerçekleştirilmekteydi.  Ama çoklu ortam desteği olan ve kolay kullanılan bir ara yüze sahip; öğrenci, ders, sınav ve not bilgilerini güvenli bir şekilde tutan; güncellenebilir veri tabanı yapısına sahip bir çevrimiçi sınav sistemine sahip olan ALMS’nin (Advancity Learning Management System) final ve bütünleme sınavlarında kullanılması ilk defa Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi” dedi.

“Operasyonel açıdan birçok kolaylık sağladı”

Enformatik Bölümünde bulunan 6 adet bilgisayar laboratuvarında final sınavlarının yaklaşık 250 öğrencinin aynı anda sınava girebildiği güvenli bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Yalçın, “Bu sistemin kullanılması operasyonel açıdan birçok kolaylık sağlamıştır. Öncelikle öğretim elemanlarından e-posta yoluyla istenen sınav soruları, her dersin ilgili öğretim elemanı tarafından doğrudan ders ile bağlantılı soru bankasına girilmeye başlanmıştır. Bu sayede soru isteme, gelen soruları düzenleme gibi uzun süre gerektiren işlemler daha pratik hale gelmiştir. Bununla birlikte çoktan tek seçmeli ve açık uçlu soruları içeren sınavlarla birlikte doğru yanlış, çoktan çok seçmeli ve renkli görsellerin de eklenebildiği daha esnek bir sınav yapısı uygulanabilir hale gelmiştir” diye konuştu.

Güvenlik sorunları ortadan kalktı

Geçmişte, basılı sistemde yapılan sınavlarda öğretim elemanlarından gelen soruların her öğrenci için ayrı kitapçık olacak şekilde düzenlendiğini söyleyen Yalçın, yeni sistem hakkında şunları kaydetti:

“Bu büyük bir işgücü kaybına sebep oluyordu. Sistem girilen soruları sınav esnasında hem soru, hem de şıkların yeri açısından rasgele değiştirdiğinden her öğrenci için ayrı kitapçık düzenleme işlemleri otomatik yapılır hale geldi. Kitapçık ve cevap formu basma maliyetleri sıfırlanmıştır. Sınav uygulaması esnasında her oturumda öğrenciler 4-5 dersten sınava girmektedir. Bu yapı aynen korunmuştur ama her öğrencinin sınav sıralaması kendisine bağlı olduğu için kopya çekme ihtimalleri azalmıştır (Yan yana oturan iki öğrenci aynı dersin sınavına girse dahi soru sıralaması ve şıkların yerleri değişmekte ve daha önceki sorulara verilen cevaplar toplu olarak gözükmemektedir). Bu sadece bir gözetmenin tüm sınıfa kolaylıkla hâkim olmasına olanak sağlamıştır. Sorular ekrana tek tek geldiği için kitapçıkların kopyalanması, fotoğrafının çekilmesi gibi güvenlik sorunları elenmiştir. Sınav bitiminde sistem üzerinden doğrudan puanlar elde edilebilir hale geldiği için, eskiden yaşanan optik form okutma, formdaki hataları düzeltme gibi işlemlerden oluşan zaman kaybının önüne geçilmiştir. Öğretim elemanları sınav sonucunda sorularla ilgili birçok istatistiğe rahat ulaşabilir hale gelmiştir.”

Kaynakların verimli kullanılması noktasında bilgiler veren Yalçın, “250 öğrenci için yaklaşık 7 bin 500 ile 10 bin adet arası A4 kâğıt tüketimi ve 500 adet özel baskı yaptırılmış optik form kâğıt tüketiminin önüne geçilmiştir. Bir dönem için fotokopi makinesinde 1 tam toner tüketimi engellenmiştir. Her bir sınav için 2 hafta sınavdan önce, 1 hafta sınavdan sonra olmak üzere ortalama 3 haftalık sınav kitapçığı ve optik form oluşturma ve değerlendirme işleri azaltılmıştır. Klasik sınav yapılan derslerde öğrencilerin yazılarından kaynaklı okunması zor cevaplar, bir sorunun cevabını farklı sayfalara bölünmesinden dolayı gözden kaçırma vb. durumların önüne geçildiği için öğretim elemanının değerlendirme yapması daha kolay ve hatasız hale gelmiştir” dedi.

Dijital ortamda yapılan sınavlar öğrencilerin başarısına katkı sağlıyor

ALMS Sınav Sistemi’nde farklı yöntemler kullanılarak sınavlarda ölçme-değerlendirme ve analiz işlemlerinin yapıldığını ifade eden Yalçın, sistem hakkında şu bilgileri aktardı:

“ALMS, eğitimciler açısından çoğu kez zaman sorunu nedeniyle göz ardı edilen, ancak öğretim hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutan öğrenci değerlendirme, izleme ve yönlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. İptal edilen soruların puanı diğer sorulara sistem tarafından otomatik olarak paylaştırılmaktadır. Soru hazırlayan öğretim elemanları daha iyi soru hazırlamaya yönlendirilmektedir. Çevrimiçi sınav yapılan ortam, basılı sınav koşullarını sağlamaya yönelik tasarlandığı için çoktan seçmeli, karşılaştırmalı, açık uçlu soruların sorulmasına da olanak vermektedir. Öğrenciler soruları yönlendirme düğmeleri veya soru düğmelerine basarak görüntüleyebilmektedir. Dolayısı ile çevrimiçi sınavlar öğrencilerin kâğıt-kalem sınavlarına göre daha az zaman kaybetmelerine ve çevrimiçi sınavı daha kısa sürede tamamlamalarına neden olmaktadır. Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde Meslek Yüksekokulumuzda dijital ortamda gerçekleştirilen sınavların öğrencilerin başarılarına önemli ölçüde katkı sağladığı görülmüştür. Bu durum öğrencinin dönem içerisindeki derslere çevrimiçi ortamda katılması, ders esnasında ve sonrasında öğretim elemanı ile çevrimiçi ortam üzerinden iletişim kurması ve vize, final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi ile öğrencinin çevrimiçi ortama yatkınlık kazanmasının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.”

30 Aralık 2019, Pazartesi 982 kez görüntülendi