Bilişim altyapıları kurarak ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalara temel olacak bilgi kaynaklarının oluşturulması ve ülke genelinde erişime sunulması hizmetlerini yürüten TÜBİTAK’a bağlı bir enstitü olan TÜBİTAK ULAKBİM, ulusal ve uluslararası atıf dizinleri ve ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performansları açısından ölçü ve göstergeler hazırlamaktadır.

Türkiye’deki dergilerin indekslenmesini sağlayan ve yayınlanması için kurduğu “Dergiparkta” hizmet veren ve aynı zamanda standartları oluşturan ULAKBİM’in kurduğu sistem olan TR DİZİN’de yer almak tüm bilim insanları için prestijlidir. TR DİZİN’de Fen ve Sosyal Bilimler alanını kapsayacak şekilde yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili analizler yapılmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) açıkladığı performans göstergelerinde üst sıralarda yerini aldı.

TR DİZİN’de yer alan ve tüm yılları kapsayan analizde Afyon Kocatepe Üniversitesi yayın sayısı sıralamasında Türkiye’deki 217 üniversite arasından 35. sırada yer aldı. Yine, TR DİZİN’de tüm yılları kapsayan analizde, Atıf Sayısı Sıralamasında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi 33. sırada bulunuyor. 2015- 2019 yıllarını kapsayan TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı sıralamasında ise AKÜ, 217 üniversite arasında 34. sırada yer aldı.

Web of Science (WoS), uluslararası yayınlar ve atıflar üzerinden ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performanslarını ölçmekte ve gösterge raporları yayınlamaktadır. ULAKBİM tarafından yapılan biyometrik analizde 2018-2019 yıllarını kapsayan Uluslararası WoS yayın sayısı sıralamasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye’deki 217 üniversite arasında 77. sırada yer aldı. Yine 2018-2019 yıllarını kapsayan Uluslararası WoS atıf sayısı sıralamasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye’deki 217 üniversite arasında 56. sırada yer aldı. Bu veriler bilimsel araştırmalar ve yayınlar açısından AKÜ’nün başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

 

31 Ağustos 2020, Pazartesi 1939 kez görüntülendi