Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi̇ Nezahat Hamiden Karaca tarafından hazırlanan “Çocuklar Doğanın Dilini Öğreniyor” adlı proje kapsamında okul öncesi öğrencilere doğa eğitimi verildi.

TÜBİTAK destekli Çocuklar Doğanın Dilini Öğreniyor Projesinin yürütücülüğünü AKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi̇ Nezahat Hamiden Karaca yaparken, Proje Araştırma Ekibinde Prof. Dr. İjlal Ocak, Doç. Dr. Nuray Kurtdede Fidan, Doç. Dr. Münevver Can Yaşar, Öğr. Gör. Ümit Ünsal Kaya ve Öğretmen Şükriye İşisağ yer aldı.

Çocuklar Doğanın Dilini Öğreniyor Projesinin amaçlarını anlatan AKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi̇ Nezahat Hami̇den Karaca, teknolojinin hızla gelişmesiyle, kentleşmenin ve sanayileşmenin artması ile bazı çevresel sorunların da ortaya çıktığını, bu sorunların çözümünde çevrenin korunması, tahribatın önlenmesi, geliştirilmesi, doğaya karşı bilinçli, duyarlı ve farkındalık sahibi bireyler yetiştirilmesinde en önemli ve etkili yollardan birinin eğitim olduğu ifade etti. Karaca, projenin amaçları hakkında şunları söyledi:

“Bu bağlamda TÜBİTAK tarafından düzenlenen doğa ve bilim okulları doğa eğitimi açısından önemli destekler sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle bu projede, doğanın sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak şekilde disiplinler arası bir doğa eğitimi programı ile doğanın gerçek dilini kavrayan, doğayı koruyan, geliştiren, çevre ve doğaya karşı farkındalık sahibi çocukların yetiştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Projenin ikinci hedefi ise kazanılan bu farkındalığın toplumun farklı kitlelerine ulaşmasını sağlamaktır. Çocukların erken dönemde bu eğitimi alması onların doğaya yönelik ilgilerinin, farkındalıklarının ve olumlu-istenilir alışkanlıklarının olup olmadığının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi çocukların bu yöndeki gelişiminin ve ileriye doğru atılacak adımların gerçekleşebilmesi açısından önemli yer tutmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışma grubuna özellikle doğa ile iç içe olmayan ve daha önce hiç doğa ya da çevre eğitimi almamış anasınıfı çocukları dahil edilmiştir. Bu çocukların aldıkları eğitim ile edindikleri kazanımları tutum haline dönüştürerek gelecek nesillere aktarmaları eğitimin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Böylece toplumun farklı kesimlerinde doğa bilinci ve farkındalığı oluşumu güçlendirecektir.”

Proje kapsamında öğrenciler Eber Gölü, Zafer Kent Ormanı, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ile Alimoğlu Mermer Atölyesini gezdi.

Proje Hakkında

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anasınıflarına devam eden, doğal çevreden uzak kalmış ve daha önce hiç doğa-çevre eğitimi almamış okul öncesi dönem çocuklarıyla gerçekleştirildi. Bu bağlamda projenin kabulü sonrası çağrıya çıkıldı ve gelen başvurular arasından Afyonkarahisar il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfları ve anaokullarından 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 çocuk rastgele seçilerek doğa eğitimi programının dâhil edildi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 525 kez görüntülendi