Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak’ın katılımıyla Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık birinci çalıştayı Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçaka, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Oruç, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JİCA), inşaat, mimarlar, jeoloji mühendisleri odaları ve ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ile Ankara ve Kütahya İl AFAD Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştay; İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan’ın İRAP planın oluşturulması süreçlerini anlattığı konuşması ile başladı. Buldan, Afyonkarahisar’ın afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmalarına, Afyonkarahisar AFAD Başkanlığı koordinesinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı uzmanları kılavuzluğunda Afyonkarahisar’daki paydaş kurum/kuruluşların katılımıyla pilot il olarak başlanıldığını ifade ederek, Afyonkarahisar’daki öncelikli tehlikelerin Deprem, Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler, Kütle Hareketleri (Heyalan, kaya düşmesi ve Çığ), Taşkın, Yangın ve Bulaşıcı Hastalıklar olarak belirlendiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ise, afet risklerinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımının önemine değinerek, kurumların ve yöneticilerin iş birliği içinde çalışmaları halinde afetlerle mücadele ve ekonomik kayıpların azaltılması konusunda başarılı olunabileceğini ifade etti. Açılış Konuşmaları, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan ve  AFAD Planlama Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan’ın konuşmaları ile devam etti.

Fayların kırılması halinde ilk yıkılacak binalar Bolvadin’de

Çalıştaya Katılım sağlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma (DUAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirdiği “Afyonkarahisar İli’nin Deprem Kaynakları” başlıklı sunumunda, Afyonkarahisar’ın Türkiye Neotektonik yapısı içerisindeki yeri, sismotektonik yapısı, mevcut deprem kaynakları ve potansiyelleri hakkında mevcut durumu özetleyerek, 2012 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde 31 adet fayın tanımlandığı ve bu fayların 6.2 ila 6.9 aralığında depremler üretebileceğini vurguladı.  Ayrıca, son yıllarda yıkıcı deprem olmaksızın diri faylar üzerinde meydana gelen asismik yüzey deformasyonlarına dikkat çeken Özkaymak, Bolvadin’de yaklaşık 200 binanın bu deformasyon zonu içerisinde yer aldığını ifade etti. Özkaymak, Afyonkarahisar’da yer alan 31 faydan herhangi birinin kırılması durumunda ilk yıkılacak binaların Bolvadin’deki bu binalar olabileceğini dile getirdi. DUAM Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Veli Başaran, “Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve Hasara Neden Olan Yapısal Parametreler” başlıklı sunumunda ise deprem sırasında meydana gelen hasarların olası sebeplerini güncel örnekler ile açıkladı. İRAP 1. Çalıştayına, bölgede tehlike oluşturabilecek afetler bakımından Afyonkarahisar’ın güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (F) ve tehditleri (T) belirlemekte kullanılan bir teknik olan GZFT analizine yönelik oturumlar ile devam edildi.

13 Kasım 2020, Cuma 450 kez görüntülendi