Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Cıngı’nın geliştirdiği ve AKÜ Rektörlüğünün patent sahibi olduğu “At Gözlem ve Performans Ölçüm Sistemi” adlı patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

AKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Cıngı ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ruhi Soylu’nun ortaklaşa geliştirdikleri 2018/14632 başvuru numaralı “At Gözlem ve Performans Ölçüm Sistemi” isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunun onayından geçti ve resmi patent bülteninde yayımlandı.

Ticarileşme potansiyeli yüksek olan ve yarış atları için çok önemli kullanım alanları oluşturan buluş, sahip olduğu sensörler ve modüller sayesinde at ve binicilerin ölçümlerini alarak bilgilendirmeler yapıp atların gözlem ve performans ölçüm sistemi ile ilgili veriler sağlamaktadır.

Buluş Hakkında

“Atlar, ilk evcilleştirildiği dönemden itibaren binmek, eti ve sütünden faydalanmak için kullanılmıştır. Günümüzde ise genellikle kırsal alanlarda iş, şehir yaşamında ise spor amaçlı kullanılmaktadır. Spor amaçlı kullanılan atlarda ki özellikle yarış atlarında performans değerlendirmeleri çok önemli yer tutar. Bilinenin aksine at yarışları, bahis oynayan kişilere para kazandırmaktan çok, atların ıslahı ve koşu performanslarını geliştirmeye yönelik bir organizasyon türüdür. Atlarda ve özellikle yarış atlarında performans değerlendirme kriterleri, belirli bir mesafeyi ne kadar zamanda koştuğu, koşu esnasında anlık ve total hız saptamaları gibi değişik yöntemlerle ölçülmektedir. Ancak bilindiği gibi bu değerlendirmeler ve performans kriterleri daha birçok parametreye de bağlıdır ayrıca bu veriler eş zamanlı ve birbirleri arasında bağıl değerlendirilmek zorundadır. Şu an için birbirinden bağımsız parametreleri değerlendirecek ve özellikle dört nala koşan atlarda pratik olarak kullanılabilecek bir cihaz ve yazılım bulunmamaktadır. Sektörde kullanılan cihazlardan alınan veriler, genelde koşu bandı uygulaması esnasında gerek gerçek zamanlı gerekse de kayıt edilmesi sonrası değerlendirilmektedir. Fakat antrenman esnasında koşu pistinde, diğer atların varlığı, jokeyin tutumu, çevresel faktörlerin canlı üzerindeki etkileri gibi birçok değişken de işin içine girmektedir ve bu parametrelerin performans üzerine etkileri bilinmemektedir. Patenti alınan cihaz vasıtasıyla bu problemlerin ortadan kalkması amaçlanmaktadır.”

30 Kasım 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleme raporu düzenlenen ve patent verilmesine karar verilen buluş için daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

02 Aralık 2020, Çarşamba 1365 kez görüntülendi