Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilerin ödüllendirildiği tören Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın açılış dersiyle Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

2021-2022 Akademik Yıl Açılış Törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek¸ Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş,  Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya,  kaymakamlar, Afyonkarahisar  İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ilçe belediye başkanları, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, il müdürleri ve hayırsever iş insanları ile birlikte AKÜ öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Devlet Konservatuvarı Müzik Dinletisinin ardından açış konuşmaları ile devam etti. Törenin açış konuşmasını gerçekleştiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, kurum olarak üniversitelerin, çok önemli değişim ve dönüşümler yaşamış olmasına rağmen eğitim, araştırma ve toplumsal fayda işlevleri olan evrensellik ruhunu daima koruduğunu söyledi. Karakaş, “Günümüz şartlarında ise üniversite, değişimin getirdiği ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan bir kurumdur. Özellikle bilişim teknolojisine bağlı olarak gelişen yeni toplumsal yaşam, üniversiteden sürekliliği ve değişkenliği olan bilgi ve beceri üretmesini beklemektedir. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda üniversite açılmıştır. Bu durumu, hızla büyüyen ve genç nüfusa sahip ülkemizin eğitim sistemi açısından olumlu karşılıyoruz. Ancak bu gelişmeye, kaliteli eğitim ve araştırma süreçleri ile isabetli planlamanın da eşlik etmesi bir zorunluluktur” diye konuştu. Afyon Kocatepe Üniversitesinin, Türkiye’nin seçkin yükseköğretim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerlediğini, uluslararası düzeyde kaliteli araştırmaların yapıldığı, saygın ve köklü bir kurum olduğunu belirten Karakaş, AKÜ’nün eğitim alanında öğrenci merkezli ve kalite odaklı, araştırma alanında nitelikli araştırma ve yayın faaliyeti yapma çalışmalarını sürdürdüğünü, 160 binden fazla mezunu ile gelişmiş Türkiye’nin inşasına 30 yıldır katkı sunan bir üniversite olduğunu ifade etti.

AKÜ Stratejik Planı Güncellendi

AKÜ olarak stratejik planlarını güncellediklerini belirten Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarihi 1974’e kadar giden Üniversitemiz 1992 yılında kurulduktan sonra, bünyesinden Uşak ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitelerini çıkardı. 2019 yılı itibariyle ilgili kurullarımızda müzakereler yaparak, yol haritamız olan stratejik planımızı güncelledik. Yeni stratejik planımızın ana eksenini, niteliksel gelişme olarak belirledik. Bu doğrultuda öncelikli alanlarımızı yeniden tanımladık ve yeni hedefler oluşturduk. Daha önce belirlenen sağlık öncelikli odağımızı revize ederek Veteriner, Turizm ve Mühendislik alanlarını Üniversitemizin öncelikli alanları olarak ilan ettik. Bununla birlikte, eğitim ve araştırma konusunda benimsediğimiz öğrenci merkezli ve kalite odaklı anlayışımızı, tüm birimlere yaymayı hedefledik.”

AKÜ’nün yeni hedef ve politikalarından bahseden Karakaş, “Yeni hedef ve politikalarımız kapsamında; akademik kadro ve özlük hakları sorununu çözmeyi, akreditasyon çalışmalarına ivme kazandırmayı, patent çalışmalarına öncelik vermeyi, nitelikli yayın ve araştırma kapasitesini geliştirmeyi, lisansüstü program ve öğrenci sayımızı arttırmayı, Uluslararasılaşma konusunda rekabet kapasitemizi büyütmeyi, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi iş birliği imkanını güçlendirmeyi, öğrenci aktivitelerini çeşitlendirerek desteklemeyi, Türkiye’nin ihtiyaçları ve gelecek vadeden yeni bölüm ve programlar açmayı ve ihtiyaç olan alanlarda fiziki altyapı imkanlarını oluşturmayı önceledik” dedi.

“Akdeditasyon AKÜ’nün önceliklerinden”

Kalite odaklı eğitim-öğretim ve araştırma alanı inşa etme hedefleri doğrultusunda akreditasyon faaliyetlerine hız verdiklerini söyleyen Karakaş, “Yönetim olarak görevi devraldığımızda akredite olmuş hiçbir bölümümüz yoktu. Bu kapsamda ilk olarak Turizm Fakültesini, tüm bölümleri akredite olan Türkiye’deki ilk ve tek Turizm Fakültesi olma unvanına kavuşturduk. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümümüzün akreditasyon ön değerlendirme sürecini olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Yine yönetim kurulunda belirlediğimiz belirlenen bölüm ve fakültelerimiz için de akreditasyon süreçleri devam etmektedir” diye konuştu.

AKÜ stratejik planında yer alan en önemli hedeflerinden birinin de nitelikli patent sayısını arttırmak olduğunu vurgulayan Karakaş, “Bu kapsamda Üniversitemizin yüzde 100 hak sahipliğinde tescil edilmiş 3 patenti bulunmaktadır. Bu patentlerimiz, Mühendislik ve Veteriner Fakültelerinde çalışan öğretim üyelerimizin çalışmaları sonucu ortaya çıkmış ve tescillenmiştir. Yurt içi ve yurtdışı koruma başvuruları yapılmış olup  ticarileşme için firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir. Üniversitemiz hak sahipliğinde Türk Patent Enstitüsünde süreçleri devam eden ayrıca 11 adet buluşumuz vardır. Bunlardan 10 adet patentin ve 1 adet faydalı modelin tescil süreçleri devam etmektedir” dedi.

“Uluslararasılaşmada önemli başarılar elde edildi”

Güncellenen hedefler arasında lisansüstü programların hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmek olduğunu ifade eden Karakaş, “Bu konuda da hedeflerimize ulaşma yönünde sonuçlar alıyoruz. Farklı alanlarda yeni tezli yüksek lisans ve doktora programları açtık. Ayrıca YÖK tarafından ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda toplam 2000 kişiye verilen ve doktora öğrencilerine katkı sunan prestijli 100/2000 burs çağrılarına etkin katılım sağladık. Bunun neticesinde 2018-2019 akademik yılında 100/2000 burs programlarına 6 öğrencimiz kabul edilmişken, bu sayıyı farklı alanlarda olmak üzere bir yıl sonra 20’ye, 2021 itibariyle 35’e çıkardık” diye konuştu.

AKÜ olarak uluslararasılaşmaya önem verdiklerini, Avrupa Birliği Erasmus+ başta olmak üzere ikili iş birlikleri ve anlaşmalar kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine öğrencileri ve personeli göndermekte olup bu konuda son 2 yılda önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Karakaş, şunları ifade etti: “Erasmus+ kapsamında 143’ü Avrupa üniversiteleri; 74’ü ise Avrupa dışı ülkeleri olmak üzere toplam 217 üniversite ile anlaşması bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2021 yılı Erasmus+ Staj Konsorsiyum başvurularında Türkiye genelinde en yüksek hibe almaya hak kazanan üniversite unvanına sahiptir. Türkiye’de en çok konsorsiyum akreditasyonu onaylanan 2 üniversiteden birisi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak 6 yeni konsorsiyum ile eğitim, gastronomi, veteriner, yer altı kaynakları ve enerji gibi tematik alanların yanı sıra 2 adet de genel alanda staj değişim faaliyetleri yürüteceğiz. Bu kapsamda; 2021 yılı Erasmus+ KA103 Avrupa Ülkeleri Öğrenim ve Personel Hareketlilikleri kapsamında en yüksek hibe alan üniversite sıralamamızı 34’ten 29. sıraya taşıdık. Aldığımız hibeler kapsamında ise YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre AKÜ, Türkiye’de en çok personel hareketliliği gerçekleştiren 5. üniversitedir. Uluslarasılaşma kapsamında misafir öğrenci sayımızda da ciddi oranda bir artış yaşadık. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 56 farklı ülkeden 614 uluslararası öğrenci bulunmakta iken bugün itibariyle 62 farklı ülkeden 1.407 öğrencimiz bulunmaktadır. TÖMER’de ise 22 farklı ülkeden toplam 153 öğrenci Türkçe eğitimi almaktadır.”

Afyon Kocatepe Üniversitesi yönetimi olarak Üniversite-Şehir ve Üniversite-Sanayi iş birliğini ciddi oranda önemseyen bir yönetim anlayışı çerçevesinde faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Karakaş, “Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde “Üniversite-Sanayi İş Birliği Kurulu” oluşturduk. Kurul aracılığıyla veya bireysel olarak farklı sanayi dallarında firmalarla ikili işbirliği protokolleri imzalayarak ortak proje ve çalışmalara imza atıyoruz. Kurulumuz aracılığıyla bu ilişki ve etkileşim daha hızlı ve kurumsal düzeyde yapılacaktır. Ayrıca Türkiye’de iki farklı ilde, iki farklı üniversitenin ortaklığında faaliyet yürüten tek teknopark olma özelliğine sahip Afyon-Uşak Zafer Teknoparkı bünyesinde de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde önemli çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

URAP sıralamasında AKÜ 16. sırada

Nitelikli, araştırma, proje, yayın bilimsel faaliyet politikalarında da sonuçlar almaya başladıklarını belirten Karakaş,  “Akademik performans bazlı üniversite sıralamalarını yapan ve saygın bir kuruluş olan URAP’ın her yıl açıkladığı sıralamalarda da önemli mesafeler kaydetmekteyiz. URAP’ın makale, atıf, bilimsel doküman, doktora ve öğretim üyesi öğrenci oranı gibi toplam 5 farklı kategoride yaptığı 2021 yılı değerlendirme sonuçlarında Afyon Kocatepe Üniversitesi, tıp fakültesi olmayan 96 üniversite içinde 16. sırada yer alırken, 121 devlet üniversitesi içerisinde ise 56. sıradadır” diye konuştu.

Teknofest’te AKÜ başarıları

TEKNOFEST’e 2 yıldır katılım sağlayan topluluk ve ekipleri güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencileri bilimsel, kültürel ve sosyal açılardan da desteklemek amacıyla öğrenci kulüp ve topluluklarının faaliyetlerini maddi manevi desteklerle özendiriyoruz. Bu kapsamda T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST’e 2 yıldır katılım sağlayan topluluk ve ekiplerimizi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Kısa süre içerisinde öğretim elamanlarımız ve öğrencilerimiz,  gayretli çalışmalarıyla önemli başarılar elde ettiler. 2021 yılında Üniversitemiz TEKNOFEST’e 3 kategoride katılım sağladı. Elektrik araçlar kategorisinde AKÜMOBİL takımımız yarışa katılan 227 araç içinde 15. oldu. İnsansız hava araçları kategorisinde ise 3 takımımız yarıştı. Bu takımlarımızdan ikisi mansiyon ödülü ile döndü. Bu konuda başta Valilik ve Belediyemiz olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşumuz ile iş insanlarımızdan ciddi destekler alıyoruz. Bu destekler için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“AKÜ’ye gelecek vaad eden bölümler açılıyor”

Türkiye’nin, bölgenin ve şehrin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak özellikle gelecek vadeden yeni bölüm ve programları da Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesine kazandırmaya devam ettiklerini belirten Karakaş, “Bu kapsamda 2021 yılında; İngilizce Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Bilgisayar Mühendisliği ile Seracılık, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, İnternet ve Ağ Teknolojileri programlarını açarak öğrenci alımını gerçekleştirdik. YÖK tarafından açılmasına izin verilen; Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Grafik Tasarımı, E-Ticaret ve Pazarlama programlarına 2022 yılı itibariyle öğrenci alımını planlıyoruz”dedi.

Fiziksel altyapı yatırımlarına da devam ettiklerini açıklayan Karakaş, yatırımlarla ilgili şunları aktardı: “Fiziksel altyapı yatırımlarına da devam ediyoruz. 2022 yılında tamamlanacak olan Kocatepe Hayvan Hastanesi inşaatımız aksamadan devam ediyor. Tamamlandığında ülkemizin en donanımlı hayvan hastanelerinden biri olacak. Ayrıca Veteriner Uygulama ve Araştırma Çiftliğimizde, Belediyemizin de katkılarıyla araç, gereç ve alanları revize ediyoruz. TÖMER’e yeni bir alan tahsis ederek düzenlemelerini tamamladık. 400 kişilik kapasiteye sahip eğitim alanı oluşturduk. Üniversitemizin şehir merkezindeki tek irtibat noktası olan Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezinin iç ve dış restorasyonunu tamamlayarak sanatseverlerin hizmetine sunduk. Anadolu mandasına uygun Modern Manda Barınağı projesi ile Araştırma Geliştirme Merkezi projesini Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına sunduk sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunun yanında İslami İlimler Fakültesi için yeni bir bina projesini hazırladık, ya hayırseverler aracılığıyla yâda bütçe imkânlarıyla hayata geçirmek istiyoruz.”

Akademik atama ve yükseltme kriterlerini hem niceliksel hem de niteliksel olarak yükselterek objektif şartlara bağladıklarını belirten Karakaş, “Kriterleri sağlayan öğretim üyelerimize norm kadro yönetmeliği çerçevesinde özlük haklarını teslim etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AKÜ öğrencileri kamu kurumu sınavlarında başarılı”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada Afyonkarahisar’ın termal, zafer, mermer şehri olduğunu, yolların kesişim noktasında gizemli şehir olduğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın birçok unvanla anılmasının yanında üniversitesinin köklülüğü, öğrencilerinin mutluluğu, akademisyenlerinin gerçekten şehre kattıklarıyla anılmasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle buradan üniversite öğrencisi arkadaşlarıma hitap etmek istiyorum. Bugünden itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesine yeni başlayanlar ya da okuyanlar için özellikle şunu belirtmek istiyorum. Nasıl bundan sonraki hayatımda benim için en önemli noktalardan birisi Afyonkarahisar olacaksa, çünkü bundan sonra hayatımın backgrounduna ilişkin Afyonkarahisar’ın valisi olduğumu gururla söyleyeceksem, Rektörümüz Kocatepe Üniversitesi rektörlüğü yaptığını çocukları ve kendisi için yıllar boyu gururla söyleyecekse, değerli öğrenci arkadaşlar sizinle ömür boyu ölüme kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi gidecek. Backgroundunuzda Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunu olduğunuzda bir yıl bile okusanız iki yıl bile okusanız hayatınız boyunca hep bununla anılacaksınız ve bununla kendinizi tanıtmaya ve öz geçmişinizi anmaya başlayacaksınız. Hayatımızda ait olduğunuz, sahip olduğumuz her şeyle gurur duymalıyız. Özellikle üniversitemizle, ailemizle, sülalemizle. Ait olduğunuz okulumuzla, okul hayatı boyunca yaşadığımız Afyonkarahisar ile her zaman gurur duymalıyız.”

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin kamu kurumlarındaki sınavlarda başarılı olduğunu belirten Çiçek, “Ben personel genel müdürlüğü yaptığım dönemde de Afyon Kocatepe Üniversiteli öğrencilerin başarılarına, mülakattaki öz güvenlerine bizzat şahit oldum. Kocatepe Üniversitesinden de birçok kaymakam alımını gerçekleştirdik. Ben arkadaşlarımın hem üniversiteleri ile hem de yaşadıkları şehir ile gurur duymalarını ve öz güvenlerinin yüksek olasını kendilerinden özellikle rica ediyorum. Burası iddialı bir şehir. Bunu çok yakın gelecekte göreceksiniz, Türkiye’de büyük şehirlerle değil Avrupa’da metropollerle yarışan bir şehir haline gelecek. Şimdiden biz bunun izlerini görüyoruz” diye konuştu.

“Turizm Türkiye’nin Stratejik Sektörlerinden”

Açış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın “Türk Ekonomisinde Turizmin Yeri ve Önemi” konulu açılış dersine geçildi. Alpaslan, turizmin istihdam olarak doğrudan veya dolaylı 50 sektörü etkileyen veya tetikleyen bir sektör olduğunu belirtti. Turizmin doğrudan ihracat geliri olması hasebiyle Türkiye gibi ülkelerin cari açığının kapatılmasında ve döviz girdisi sağlaması açısından stratejik bir sektör olduğunu kaydeden Alpaslan, bu kapsamda turizmin Cumhurbaşkanlığınca stratejik bir sektör olarak ilan edildiğini belirtti. Alpaslan turizmle ilgili alınan bu kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapacağı çalışmalarda, belirleyeceği politikalarda, alacağı kararlarda ve çıkaracağı mevzuatlarda turizmi önceleyeceğinin ve Türkiye’nin turizm açısından, turizm gelirlerinin yükseltilmesi açısından son derece önemli olduğunun bir göstergesiydi. Turizm aynı zamanda öyle bir sektör ki, dünya ölçeğinde uluslararası bir sektör, uluslararası bir iş. Tüm dünya sizin rakibiniz, tüm dünyayla rekabet etmek durumundasınız. Aynı zamanda tüm dünya sizin müşteriniz. Tüm dünyayı ülkenizde müşteri gibi görüp ağırlamak durumundasınız. Yine turizm öyle nazik bir sektör ki, kendisinin dışında kalan etkilerden, etmenlerden, değişkenlerden olağan üstü etkilenen bir sektör. Nitekim Türk turizm tarihinde yaşanan sıkıntılar, sorunlar, krizler hep turizm sektörünün kendi dinamikleri dışında kaynaklanan sebeplerden ortaya çıkmaktadır.”

Turizmin dış faktörlerden yoğun biçimde etkilenen bir sektör olmasını örneklerle açıklayan Alpaslan şunları belirtti: “Örnek verirsek; 1999’da yaşadığımız Marmara depremi, arkasından terörist başının yakalanıp yargılanması sonucu Avrupa’da çıkan olaylar bunların ilk ikisidir. Bu iki olay turizmi çok büyük etkilemişti ve biz 98 yılında yüzde 40’lara varan bir kayıpla o yılı geçirmiştik. Yine 2016 yılında Rus uçağının düşürülmesi, arkasından İstanbul’da yaşanan terör olayları, patlamalar turizmi çok olumsuz etkilemişti. En büyüğü de, 2019’da Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla tüm dünyanın yaşadığı salgın sürecinde küresel ölçekte bir kriz yaşamış olduk. Bunların tamamı turizm dinamikleriyle, turizmin kendi içeriğinden bağımsız yaşanan krizler oldu. Dolayısıyla turizm sektörü kendisi dışındaki etkilerden olağan üstü etkilenen bir sektör. Biz tüm çalışmalarımızı, politikalarımızı dünyayla acımasız, olağanüstü seyreden bu rekabette gerçekleri dikkate alarak bu çalışmaları yürütmek zorundayız. Turizmin nazik bir sektör olması sebebiyle pandemi süreci, salgın süreci de bize gösterdi ki; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, iklim koşulları, organiklik, sağlıklı yaşam bu çerçevede son derece önemli.”

“Turizm Teşvik Yasası Sektörün Dönüm Noktalarından”

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 1982 yılında çıkartılan turizmi teşvik yasasıyla Türkiye turizminin profesyonel anlamda temellerinin atıldığını anlatan Alpaslan, şöyle konuştu: “O günden itibaren Türkiye’de turizm  dünyada örnek olacak şekilde hızla gelişen ve dünya ortalamasının üstünde büyüyen bir sektör haline geldi. Bunu başarırken Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, turizm açısından olağanüstü imkan ve avantajlara sahip olması ve bunları çok iyi kullanmasının çok önemli etkileri oldu. Biz bu potansiyellerimizi istediğimiz düzeyde kullanmış değiliz, ancak bunları da kullanmamız lazım. Bu süreçte 2019 yılı Türkiye açısından çok parlak bir yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık, 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da Türk turizm tarihinde en üst rakamlar oldu. 2019 yılında ziyaretçi sayısı itibariyle Türkiye 6. sırada, turizm gelirlerinde ise 13. sırada yer aldı.”

“Salgın dünya turizm sektörünü yüzde 80 etkiledi”

Ziyaretçi sayıları ve turizm gelirlerinin birbirlerine yakın olmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Alpaslan “Maalesef ki yaşadığımız kriz yıllarında düşen fiyatları toparlamak zaman alıyor. Biz de bu anlayış ve politikalarla turizmde daha nitelikli adımların atılması anlayışıyla turizm gelirlerinin artırılması amacıyla özel politikalar izledik. Alınan önlemlerle ziyaretçi sayısı ile gelir arasındaki makas hızla kapanmaktadır” dedi.

Alpaslan şunları belirtti: “2020 yılında tüm dünyayı saran salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında turizm geldi. Tüm dünya kapandı, tüm uçuşlar durdu ki dolayısıyla turizm durdu. 2019 yılında tüm dünya ülkelerindeki 1,5 milyar insan turizm amaçlı seyahat etmekte idi ve 2 trilyon dolara yakın turizm geliri vardı. Bunlar yüzde 80 düzeyinde geriledi ve büyük kayıplar yaşandı. Her ne kadar o düzeyde olmasa da bizim için de 2019 yılına kıyasla 2020 ve 2021 yılları maalesef olumsuz geçti. Türkiye olarak salgının başlaması ile birlikte turizm sektöründeki işletmelerin ayakta kalabilmesi için Mart 2020’de Türkiye’nin de kapanması ile birlikte bir dizi destek ve teşvik çalışmaları yaparak tedbirler uyguladık. Krediler, işçi çıkartma yasağı, işçilerin ücretlerine ödeme desteği, seyahat acentalarına olan destekler, turizm tesislerinin devlete olan ödemelerinde ötelemeler gibi bir dizi destekler verildi. Haziran 2020 yılında yavaş yavaş açılmaların başladığı süreçte de biz başarılı bir şekilde açılmayı sağlamak ve ülkemize hava trafiğinin açılması konusunda bir dizi çalışmalar başlattık. Bu çerçevede güven ve itibarı sağlamak adına Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ve biz Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde dünyaya teminat olacak şekilde sağlıklı turizm sertifika programını başlattık. Bu program ülkemize gelen turistlerin Türkiye’ye tatil için gelmelerinden geri dönüşlerine kadar yaşanan tüm süreçlerde Covid-19 başta olmak üzere sağlıklı bir şekilde daha steril ortamlarda tüm tedbirlerin alındığı bir biçimde seyahatlerini sağlamaya yönelikti. Bu havalimanlarımızdan, seyahat acentalarına, ulaşım araçlarından turizm tesislerine ve restorantlara kadar uluslararası geçerliliği olan uluslararası akredite şirketlerin kontrolleri ve sertifikalandırma ile beraber 300’e yakın kriterin her tesiste geçerli olduğunu ve bunların çok sıkı denetimlerle süreklilik kazanmasını öngören bir programdı. Bu programı uygulamaya koymakla beraber tüm dünyanın da bunu bilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede Haziran 2020’de özellikle Türkiye’ye turist gönderen büyük tur operatörlerini ülkemize davet ettik. Ülkemizde bulunan tüm büyükelçileri de Antalya’da düzenlenen programlara davet ederek bu uygulamaları yerinde görerek gözlemlemelerini sağladık. Onlar da bu deneyimden sonra programın ne kadar örnek, gerçekçi ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Yaptığımız tanıtım çalışmaları ile de tüm dünyaya bunları duyurduk.”

“2021 yılında turizmde toparlanma başladı”

Turizm sektöründe Türkiye’de Haziran 2021 tarihinden itibaren ciddi bir hareketlilik başladığını anlatan Alpaslan, şöyle devam etti: “Rakibimiz olan ülkelere kıyasla ve 2020 yılına göre çok daha büyük gelişmeler sağlayarak yüzde 80’lere varan artış içeren bir sezon geçirdik. Maalesef bu noktada 2019 rakamlarını yakalamaktan uzağız. Belki bunu 2022 veya 2023’lerde yakalayacağız. 2021 yılının ilk 3 ayı olarak baktığımızda 21,5 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 16.9 milyar turizm gelirimiz oldu. Özellikle de Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 2019 yılı rakamlarına yakın bir rakam elde etmiş olduk. Bu dilimde 11,5 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu da ülkemizin normalleşme ve uygulayacağı politikalar ile beraber çok hızlı bir şekilde turizmde 2019 yılında yakaladığı ivmeyi yakalayarak dünyada ilk 5 ülke arasına çok rahat bir biçimde gireceğini, turizmde dünyanın en önemli aktörlerinden olmaya aday olduğunu çok açık bir biçimde göstermektedir.”

“Türkiye alternatif turizm çeşitlerinde de zengin”

Türkiye’nin turizm potansiyelinin önemli avantajı olduğuna dikkat çeken Alpaslan, “Türkiye bu anlamda olağanüstü bir avantaja sahip. Belki yakın gelecekte elde edeceğimiz sonuçlarla petrolden, doğalgazdan veya enerji kaynaklarından çok daha üstün bir imkanımız olduğunu görmüş olacağız. Türkiye doğal güzellikleri, Akdeniz ve Ege gibi olağanüstü güzel denizleri ile turizm açısından çok özel bir yere sahip” dedi.

Tarih turizminde Türkiye’nin tüm dünyanın ilgisini çeken Göbeklitepe gibi pek çok önemli yere sahip olduğunu ifade eden Alpaslan şunları belirtti: “En az bunun kadar önemli olan başka bir husus ise Türkiye toprakları insanoğlunun tarihin başlangıç noktası olan Göbeklitepe’den başlayıp insanoğlunun uygarlık ve medeniyet kurma yarışı içerisinde sahnelenen yerlerin merkezi olması itibariyle tarih ve arkeoloji açısından olağanüstü bir imkana ve değere sahiptir. Dünya miras listesinde 19 kalıcı unsurumuzun olması, geçici listede 84 eserimizin olması, Anadolu’nun her bir yerinde nereye bakarsanız bir tarih ve kültürle karşılaşıyor olmanız bizim için çok önemli bir avantaj. Anadolumuz adeta bir açık hava müzesi ki bu rakip ülkelere göre bizim çok önemli bir üstünlüğümüz ve avantajımız. Bunu da son yıllarda çok daha iyi bir şekilde kullanmaktayız. Bunun farkında olarak da avantajlı olduğumuz tatil turizmi olarak tanımlanan deniz-kum-güneşin yanında tarih, kültür ve inanç turizmi konularında yapacağımız yeni çalışmalar, politikalar ve tanıtımlarla beraber ki dünyada yapılan araştırmalar tatil turizminin yanında inanç, gastronomi, tarih ve kültür turizmlerine olan talep her geçen gün artmaktadır, belki dünyada en fazla bu saiklerle seyahatlar gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla dünyada bu seyahat saikiyle ziyaretlerin artması ve her birinin bizim potansiyel müşterimiz olması, bu anlamda bizim çok yüksek bir potansiyelimizin olması itibariyle bunu çok iyi kullanıp, çok güzel ürünler ortaya koyarak, başarılı yatırımlar yaparak, güzel politikalar ve bunları tamamlayacak bir biçimde profesyonelce tanıtımlarla dünyaya gösterirsek Türkiye bırakın ilk 5’i ilk 3’e girebilen ülkelerden olacaktır. Dolayısıyla bizim bu değerimizi yakın gelecekte çok iyi kullanmamız lazım. Bu çerçevede Sayın Bakanımız tarafından bir süre önce açıklanan Göbeklitepe’ye benzer toplam 12 adet olan Taş Tepeler olarak tanımlanan, belki dünyada Mısır’daki Piramitler kadar önemli hale gelecek olan, tarihin başladığı, insanoğlunu ilk yerleşik hayata geçtiği ve ilk tapınakların yapıldığı, tüm dünyanın ilgisini çeken bir tarihi ve kültürel varlığımızı çok daha zenginleştiren bir projeyi başlattık. Şanlıurfa’da dünyanın en önemli 5 üniversitesi ile birlikte ciddi bir kazı programı başlattık. İnşallah kısa sürede Göbeklitepe gibi arkeolojik alanları ülkemize ve dünyaya kazandırmış olacağız.”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan’ın 2021-2022 Akademik Yıl Açılış dersinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Komisyonu Yönergesi kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere ödülleri takdim edildi.

2020-2021 Yıllarında Profesörlük Unvanına Yükselen Akademisyenler

2020-2021 yıllarında profesörlük unvanına yükseltilen; Prof. Dr. Abdurrahman Fatih Fidan, Prof. Dr. Abuzer Acar, Prof. Dr. Alper Sevimli, Prof. Dr. Atilla Evcin, Prof. Dr. Aysel Büyüksağiş, Prof. Dr. Beytullah Kenar, Prof. Dr. Bülent Aydoğdu, Prof. Dr. Bülent Elitok, Prof. Dr. Cemal Çifci, Prof. Dr. Cenker Çağrı Cıngı, Prof. Dr. Cüneyt Akın, Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Prof. Dr. Duygu Baki Acar, Prof. Dr. Elbeyi Pelit, Prof. Dr. Erhan Özenç,  Prof. Dr. Esra Şeker, Prof. Dr. Fatih Aksoy, Prof. Dr. Fatih Ecer, Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Prof. Dr. Fatma Kafalı Yılmaz, Prof. Dr. Feride Sevimli, Prof. Dr. Ferruh Aşçı, Prof. Dr. Gökhan Demirtaş, Prof. Dr. Harun Dıraman, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Soybalı, Prof. Dr. Hikmet Keleş, Prof. Dr. İbrahim Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Prof. Dr. İbrahim Sadi Çetingül, Prof. Dr.  İhsan Cemil Demir, Prof. Dr. İjlal Ocak, Prof. Dr.  İrfan Görkaş, Prof. Dr.  İsmail Zorluer, Prof. Dr. İsmail Küçükkurt, Prof. Dr.  Laçine Aksoy, Prof. Dr. Levent Özcan, Prof. Dr. Mehmet Sarı, Prof. Dr. Metin Erdoğan, Prof. Dr. Mevlüt Güllü, Prof. Dr. Mine Akbulut, Prof. Dr. Murat Uysal, Prof. Dr. Musa Korkmaz, Prof. Dr. Mustafa Köse, Prof. Dr.  Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Serhat Başpınar, Prof. Dr. Mustafa Yavuz Çelik, Prof. Dr. Nadejda Özakdağ, Prof. Dr. Nil Duban, Prof. Dr. Nilgün Sönmez, Prof. Dr. Oğuzhan Demirel, Prof. Dr. Oktay Yılmaz, Prof. Dr. Ömer Deperlioğlu, Prof. Dr. Sedat Yurdakal, Prof. Dr. Sibel Gür, Prof. Dr. Sinan İnce, Prof. Dr. Tamer Baybura, Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Prof. Dr. Zeki Gürler profesörlük belgelerini aldılar.

2020 ve 2021 Yılı Bilimsel Başarı Ödülleri

2020 ve 2021 Yılı Bilimsel Başarı Ödülleri kategorisinde; Fen ve sağlık alanlarından yapılan başvurular arasında Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu ve Prof. Dr. Sedat Yurdakal, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yapılan başvurular arasında Prof. Dr. Gürbüz Ocak, Güzel Sanatlar alanlarında yapılan başvurular arasında Dr. Öğretim Üyesi Ülkü Küçükkurt ödüle layık görüldü.

2020 ve 2021 Yılı Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülleri

2020 ve 2021 Yılı Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülleri kategorisinde; Fen ve sağlık alanlarından yapılan başvurular arasında Dr. Eyüp Eren Gültepe ve Dr. Nihal Yumak, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında Doç. Dr. Ahmet Murat Uzun ve Doç. Dr. Tuğçe Akyol,  Sanatta Başarı alanında Öğr. Gör. Mehmet Akif Ağtaş ödül aldılar.

2020 ve 2021 Yılı Patent Ödülleri

2020 ve 2021 Yılı Patent Ödülleri kategorisinde; Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Doç. Dr. Aytekin Hitit ve Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yazıcı, Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Cenker Çağrı Cıngı, Doç. Dr. Recep Kara ve Doç. Dr. Mustafa Kabu, Afyon Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Abdi Atılgan ödüle layık görüldü.

Avrupa Birliği Projesi Ödülü

Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Zehra Bozkurt, Avrupa Birliği Projesi kapsamında ödülünü aldı.

Kuruma Katkı Ödülü

Kuruma Katkı Ödülü kategorisinde; Prof. Dr. Esma Kozan, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Güngör, Dr. Öğretim Üyesi Ersan Mertgenç, Öğr. Gör. Hasan Akkoç, Öğr. Gör. Elif Cönk, Öğr. Gör. Gülin Ütebay ödüle layık görüldü.

İdari Başarı Ödülü

Yeliz Atak, Ahmet Ümit Beştepe, Yücel Güllü, İbrahim Soğukpınar, Kevser Yılmaz, Adem Tol ise İdari Başarı Ödülü kategorisinde ödüllerini aldılar

Örnek Öğrenci Ödülleri

Örnek Öğrenci Ödülleri kategorisinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencisi Amir İkbal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisi Eldar Safarov, Eğitim Fakültesi Öğrencisi Murat Uysal, Teknoloji Fakültesi öğrencisi Sakıp Dikmen, Veteriner Fakültesi öğrencisi İrem Varol ödüle layık görüldü.

Bilime ve Sanata Destek Ödülü

Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik birimlerinin, öğrenci kulüp ve topluluklarının proje ve etkinliklerinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen; Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban’a ödülleri takdim edildi.

Bilime ve Sanata Destek Ödülü Gerçek Kişiler kapsamında; Afyon Kocatepe Üniversitesinin eğitim, bilimsel, sosyal, kültürel ve çevresel altyapısına ayni veya nakdi yüksek bağış ve yardımları olan; Hukuk Fakültesi Binasını yaparak AKÜ’ye bağışlayan Asım Kocabıyık ve BORUSAN Holding ailesini temsilen Zeynep Levi’ye, TEKNOFEST yarışmalarındaki destekleri nedeniyle Şuayip Demirel’e, Bilimsel etkinliklere ve TEKNOFEST yarışmalarına destekleri nedeniyle Adnan Demirel’e, Emirdağ Meslek Yüksekokuluna kazandırdığı laboratuvar binası ve 4 laboratuvar nedeniyle Fehmi Denizli’ye, Emirdağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu ve Gençlik Spor Kültür Merkezi bağışçısı Prof. Dr. Nijad Bilge’ye, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bağışçısı Murat Cem Turan’a, Bolvadin Meslek Yüksekokulunda kurulan çağrı merkezi laboratuvarına destekleri nedeniyle Bolvadinliler Dayanışma Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğruyol’a, Teknofest yarışmalarında öğrencilere sağladığı destekler nedeniyle Süleyman Kırlıoğlu’a ödülleri takdim edildi.

Bilime ve Sanata Destek Ödülü Tüzel Kişiler kapsamında; Afyon Kocatepe Üniversitesinin eğitim, bilimsel, sosyal, kültürel ve çevresel altyapısına ayni veya nakdi yüksek bağış ve yardımları olan; Sandıklı Belediyesi ve SANJET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çöl’e, Dazkırı Belediyesi Başkanı Sayın İsmail Taylan’a Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’e, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler’e MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Sayın Ercan İşlek ödülleri takdim edildi.

Bilime ve Sanata Destek Ödülü Yazılı ve Görsel Basın Kuruluşları kapsamında; Afyon Kocatepe Üniversitesinin bilimsel ve sosyal etkinliklerini kamuoyuna tarafsız biçimde yansıtan yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileri; Megabirlik Medya A.Ş. (Kanal 3) adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’e, Kocatepe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Sezer Küçükkurt’a, GÜN FM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fadime Akar’a ödülleri takdim edildi.

Toplumsal Katkı Ödülü

Afyon Kocatepe Üniversitesinde araştırma, eğitim ve sanat faaliyetlerine önemli düzeyde katkı sağlayan,  ülke kalkınmasına, fikir ve sanat hayatımızın gelişmesine önemli katkıları olan, ülkemizin uluslararası düzeyde itibarını yükseltici ve ulusal menfaatlerimizi koruyucu özellikte üstün hizmet ve katkısı bulunan gerçek ve tüzel kişiler de ödüle layık görüldü; Kendisinden sonra kurulan termal otel yatırımlarına öncülük etmesi ve sektöre yönetici yetiştirmiş olması nedeniyle Oruçoğlu Termal Resort adına Kerim Genelioğlu’na Yapmış olduğu öncü yatırımlar nedeniyle İkbal Thermal Hotel  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Pancar’a Müzik Müzesi ve AKSAM gibi kültür-sanat hayatımıza dokunan pek çok faaliyeti nedeniyle İbrahim Alimoğlu’na, Kültür hayatımıza katkıda bulunan Kadir Altınkaya’ya, ilkeli ve örnek gazetecilik yaparak şehrimize önemli katkılar sağlamış olan Hacı Hakkı Özsoy’a ödülleri takdim edildi.

2021-2022 Akademik Yılı Açılışı ve ödül töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan şeref defterini imzaladıktan sonra Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesini ziyaret etti.

 

04 Kasım 2021, Perşembe 2525 kez görüntülendi