Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” (KAP) kapsamında YÖKAK Değerlendirme Takımı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde saha ziyareti gerçekleştirdi.

KAP kapsamında 26-30 Kasım 2023 tarihleri arasında AKÜ’ye gerçekleşen saha ziyaretinde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan başkanlığındaki KAP Değerlendirme Takımında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Aşkın, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Duman ve Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmühan Avcı akademik değerlendirici; Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Gökhan gözlemci; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ekrem Öztürk idari değerlendirici; Koç Üniversitesi öğrencisi Yağmur Melek Sarıhasanoğlu ise öğrenci değerlendirici olarak görev aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından biri olan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında “liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı” başlıkları altındaki ölçütler kapsamında değerlendirildi.

KAP kapsamında 26-30 Kasım 2023 tarihleri arasında AKÜ’ye gerçekleşen saha ziyareti sırasında AKÜ’nün akademik ve idari birimleri, öğrencileri ve dış paydaşları ile görüşmeler yapıldı. KAP Değerlendirme Takımının; liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında hazırladığı “çıkış bildirimi”nin okunması ile saha ziyareti tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, akreditasyonun Afyon Kocatepe Üniversitesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, “Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından şu ana kadar 9 lisans programımız akredite edildi. AKÜ olarak hedefimiz YÖKAK tarafından tam akredite edilmiş bir üniversite olmaktı ve bunun için başvurumuzu yaptık. Bu kapsamda başvurumuz kabul edildi. Akademik, idari ve öğrenci değerlendiricilerin yer aldığı KAP Değerlendirme Takımı üniversitemize 5 günlük bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Tam akreditasyon üniversiteler açısından çok önemli. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, tam akreditasyon alan üniversitelere YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verildiği yazıyor; ki bu da tam akredite edilmiş üniversitelerin tanınırlığına ve tercih edilmesine katkı sağlıyor” dedi. Karakaş, üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi.

Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; “Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı” başlıklarında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Kurumsal Akreditasyon Raporu” hazırlanıyor ve YÖKAK’a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” veriliyor.

30 Kasım 2023, Perşembe 824 kez görüntülendi