Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) 5 yıllık yol haritasının belirlendiği 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı. Plana ilişkin açıklamada bulunan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, planın AKÜ’nün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerdiğini belirtti.

5 yıllık yol haritası belirlendi

Karakaş, stratejik planların devlet kurumlarının başarıda istikrarı yakalamalarına vesile olduğunu belirterek, “Stratejik planlar günlük işler içinde kurumların istikametini gösteren yol gösterici nitelikte, biraz da gelecekte yönetimin neler yapmayı taahhüt ettiğini açıklayan, ayrıca bu başarıyı nasıl yakalayacağını da açıklayan rehber niteliğinde belgelerdir” dedi. Karakaş, AKÜ olarak “geleceğin üniversitesini” oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alan Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini belirleyen 2024-2028 Stratejik Planı, gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritası niteliğindedir” diye konuştu.

AKÜ yeni hedefler belirledi

Yeni stratejik planda AKÜ’ye yeni hedefler belirlediklerini açıklayan Karakaş, “Bu hedeflere ulaşacak temel misyonumuzu ve vizyonumuzu da güncelledik.  Üniversite Danışma Kurulunda paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni misyonumuz, evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarına öncülük edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Yine paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni vizyonumuz ise bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer alan uluslararası bir üniversite haline gelmektir.”

 Ortak akıl ile oluşturuldu

Karakaş, AKÜ 2024-2028 Stratejik Planının, üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde dış paydaş, personel ve öğrencilerin değerlendirmelerinin de dikkate alınarak katılımcı bir anlayış ve ortak akılla oluşturulduğunun altını çizdi. Karakaş, “Değişim ve yeniliğe açık olarak hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hedeflere ulaşmamızda üniversitemize rehber olacaktır” dedi. Karakaş, stratejik planda AKÜ’yü diğer üniversitelerden farklılaştırmak amacıyla öncelikli alanlar olarak belirledikleri “Mühendislik ve Teknoloji, Gastronomi ve Termal Turizm, Gıda, Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık” alanlarını öncelikli alan olarak almayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planına ulaşmak için lütfen tıklayınız… 

03 Ocak 2024, Çarşamba 1477 kez görüntülendi