Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ödül Yönergesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, AKÜ Ödül Komisyonunca 9 farklı kategoride belirlenen ödüller, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın başkanlığında toplanan AKÜ Senatosu huzurunda sahiplerine verildi.

Senato Salonunda gerçekleştirilen ödül takdim törenine: AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Murat Peker, Senato Üyeleri, Genel Sekreter İhsan Ceran ile birlikte ödül alan akademik ve idari personel katıldı.

Tören öncesi bir konuşma yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş,  2019 yılından itibaren alanında farklı kategorilerde değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen AKÜ personeline ödül verdiklerini söyledi. 2023 yılı ödül töreninin ertelenmesinin nedenlerinin olduğunu belirten Karakaş, şunları paylaştı:

“Ekim-Kasım ayı içerisinde bu programı yapmayı düşünüyorduk. Uzun süreceğini düşündüğümüz için akademik açılış programından da ayırmıştık. YÖK Başkanımız, Aralık ayında Üniversitemizi ziyaret edeceğini söylemişti. Başkanımız geldiğinde yapmayı düşündük ama kendisinin başka planları çıktı ve gelişini ertelemek zorunda kaldı. Bundan dolayı da Senato toplantımızda 2022 yılının ödül sahiplerini ödüllendirelim istedik”

Ödül kategorileri çeşitlendirilecek

Karakaş, marifet iltifata tabiidir anlayışı ile bu ödül sürecini başlattıklarını belirterek, ödül kategorilerindeki sayının artmasına karar verdiklerini kaydetti. Karakaş, “Ödül Yönergemizde önümüzdeki yıl itibarıyla hayata geçireceğimiz ödül kategorilerimizi çeşitlendireceğiz. Daha farklı dallarda ödüller vermeye çalışacağız. Özellikle tezlerle ilgili yine kategorisi yüksek doktora tezleriyle ilgili ödül kategorileri ekleyeceğiz. Q1, Q2 yayınlara BAP’tan artı destekler vereceğiz. Bilimsel yayın alanındaki ödülleri ÜAK’ın alanlarına göre çeşitlendirmeyi de planlıyoruz. Farklı alanlarda başarılı olan arkadaşlarımızı hem ödüllendirme, hem de motivasyonu artırma ve kuruma olan aidiyet duygusunu yükseltme adına imkanlar dahilinde çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz.”

“Üniversite sayısının artması rekabeti getirdi”

Üniversitelerin rekabet sürecine girdiğini kaydeden Karakaş, “Rekabetçi anlayış ile hareket etmenin üniversitelerin yönetim anlayışı içerisinde olduğuna da şahit oluyoruz. Biz de bu trendi kaçırmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye’de yükseköğretim alanı son 20 yıl içerisinde oldukça genişleyip büyüdü. Üniversite sayılarında niceliksel olarak ciddi bir artış oldu. Bu sayının artışı doğal olarak rekabeti getirdi. Arz talep ilişkisinde denge değişti. Dolayısıyla bu bir rekabet nedeni haline geldi. Bunun ötesinde uluslararasılaşma dediğimiz bir trend var. Üniversitelerin dördüncü misyonu gibi algılanmaya başlandı. Bu uluslararasılaşma trendinin içerisinde yine rekabet var. Derecelendirme kuruluşları üniversiteleri farklı özelliklerine göre derecelendiriyor. Her yıl bunları yayınlıyorlar ve kamuyla da paylaşıyorlar. Dolayısıyla hem üniversitenin prestiji açısından hem de içerideki rekabet şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor.  Aynı zamanda uluslararasılaşma sürecinde ortaya çıkan rekabet sürecine de dahil olmamız gerekiyor. Bunun için alınması gereken önlemlere dair çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

AKÜ’nün yaptığı faaliyetler ve Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci hakkında bilgiler veren Karakaş, süreç hakkında şunları söyledi:

“Süreç henüz tamamlanmadı ama bizim süreç içerisindeki durumumuz belli bir aşamada tamamlanmış oldu. Şu an itibarıyla KAP ekibi yani Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından gerçekleştirilen bu program çerçevesinde gelen ekip raporunu yazdı ve bize gönderdi. Biz rapora 13 noktada belgeleriyle birlikte itiraz ettik ve bu itirazlarımız  şu anda ekip tarafından değerlendiriliyor; daha sonra bu rapor, YÖKAK’a sunulacak.”

Yeni koordinatörlükler kurulacak

Kurumsal Akreditasyon Programı süreci kapsamında yeni koordinatörlükler kurulacağını ifade eden Karakaş, şu bilgileri paylaştı:

“Bu doğrultuda Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü kuruyoruz. Yine bunun yanında Bilimsel Yayın Koordinatörlüğü kuruyoruz. Yayın Komisyonumuz vardı ama sadece dergi çerçevesinde faaliyet gösteriyordu. Artık akademisyenlerimizin yayınlarını Üniversitemizin yayınevinden kitap olarak yayınlanmasının yanı sıra bilim insanlarımızın lisansüstü çalışmaların da yayınlanmasıyla ilgili daha geniş çerçeveli bir Bilimsel Yayın Koordinatörlüğü oluşturduk. Bilimsel Yayın Koordinatörlüğümüzü Yayın Komisyonuyla da entegre ettik. Bir de uluslararası ilişkileri düzenleme, bu alanda politikalar geliştirme, daha makro düzeyde politikalar geliştirme, takip etme, izleme ve sonuçlandırma çalışmaları yapması için bir de Dış İlişkiler Koordinatörlüğü oluşturacağız. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezimizi de buraya entegre edeceğiz.”

“Kurumlar, topyekün sahiplenildiği zaman ayağa kalkar”

Bir kurumun bütün çalışanlarıyla birlikte sahiplenildiği zaman ayağa kalkıp güçleneceğine inandığını belirten Karakaş, “Dolayısıyla yönetim süreçlerimizde hiyerarşinin bütün derecelerindeki aktörlerin motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İdari kadrolarımızdaki çalışanlarımızın görevde yükselme ve ünvan değişikliği gibi süreçlerini hızlandırdık. Daha önce yapılmayan sınavlar yapıldı. Burada bir adalet duygusu tesis etmeye ve liyakatı öne çıkaran bir süreç inşa etmeye çalıştık. Bunun nedeni de insanlara özlük hakkını vermek. Bir yönetici olarak biz de var olan bir sorumluluğu hak sahiplerine teslim etmeyi bir görev bildik ve Üniversitemizin rekabet kapasitesini her alanda artırmak için bu çalışmaları yaptık. Akademik yükselme süreçlerinde yine objektif yöntemlerle süreçleri inşa etmeye gayret ettik. Bu doğrultuda yine akademik süreçlerde yer alan araştırma görevlisinden, profesörüne kadar bütün akademisyenlerimizin motivasyonlarını artırmaya ve kuruma aidiyetini güçlü kılma adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu anlayışla 2. dönemde de yöneticilerimizle birlikte Üniversitemizi daha ileri bir noktaya taşıma gayreti içerisinde olacağız. 2022 yılı içerisinde alanlarında başarılı görülen meslektaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyor, alacak oldukları ödüllerden dolayı da tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Karakaş’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Bilimsel Başarı Ödülleri

Fen, Mühendislik ve Sağlık alanlarında Teknoloji Fakültesinden Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz, Web of Science’ta 32 yayını, yayın başına yaklaşık 25 atıf ve 18 h-indeksi olması nedeniyle  ödüle layık görülürken, Sosyal Bilimler alanındaki adaylar arasında Web of Science’ta yayınlanmış 4 makalesi nedeniyle Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Münevvere Yıldız bilimsel başarı ödülüne layık görüldü.

Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü

Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülüne Web of Science’ta 15 yayını, 5 h-indeksi ve yayın başına 5 atıf ile genç araştırmacılar arasında en yüksek performansı sağlayan Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhun Atik layık görüldü.

Patent Ödülü

Buluşçusu olduğu “Yüksek Oranda Refrakter Metal ve Bor İçeren Nikel Esaslı İri Hacimli Metalik Cam Alaşımları” başlıklı patenti Çin Patent ofisi tarafından tescil edilen Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Aytekin Hitit patent ödülüne layık bulundu.

Kuruma Katkı Ödülleri

Veterinerlik Fakültesine bağlı olarak faaliyet gösteren Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde mesai saati gözetmeksizin hem çalışanların koordinasyonunda, hem hayvan varlığının korunmasında hem de araştırma geliştirme çalışmalarıyla birlikte TAGEM’den aldığı projelerin yürütülmesindeki emekleri nedeniyle Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Tekerli, akredite olan bölümlere yaptığı danışmanlık katkısı, 2019-2021 yılları arasında yürüttüğü Kalite Koordinatör Yardımcılığı görevi sırasında sağladığı katkılar, laboratuvarların takip edilmesi için hazırlanan LABSİS yazılımının geliştirilmesindeki büyük emeği ve iş sağlığı-güvenliği alanındaki katkıları nedeniyle Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Gökhan Kürklü ve yaptığı faaliyetlerle Kocatepe Aşçılık ruhunun oluşmasında, Aşçılık programının üniversite dışında tanıtılmasında, üniversite eğitimi öncesindeki okullarda yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve MYO öğrencilerinin yemek yarışmalarında derece yapmasındaki katkıları nedeniyle Afyon Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programından Öğr. Gör. Tansu Çelik ödüle layık görüldü.

İdari Başarı Ödülü

Yönerge gereği 3 kişiye verilecek ödüle ilave olarak yıl içinde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Mühendislik Fakültesi Sekreteri Şükrü Gönen; sağlığında üniversitenin çok sayıda biriminde çalışmış, çalışma ortamlarında sağladığı iş başarısı ve birlikte çalıştığı elemanlar için kendilerini geliştirme imkanı sağlayan babacan tavrı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanı Hüsamettin Ertürk, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı çalışanı Teknisyen Şükrü Tilger, Yabancı Diller Yüksek Okul çalışanı Şef Eda Ergüder de İdari Başarı dalında ödül aldı.

Avrupa Birliği Projesi Ödülü

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Gürer, Avrupa Birliği Projesi ödülüne layık görüldü. Gürer, “Resilient Behaviour of Stabilized and Conventional High-Speed’s Rail Subgrades Under Different Drainage Conditions and Seat Load” adlı GEOLAB HORIZON HSRTSUB Transactional Naitonal Access Point Project kapsamında aldığı ve başarıyla tamamladığı projesi nedeniyle ödül aldı.

Proje Performans Ödülü

Mühendislik Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Evcin; “Bor Karbür Katkılı Modifiye Bentonitin Radyasyon Kalkanı Olarak Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı TÜBİTAK projesiyle, Spor Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yıldız; Görüntü İşleme Tabanlı Kinestetik Öğrenme Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı projesiyle, Teknoloji Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Özer ise “Tarım Alanında İlaçlamaya Yönelik Yapay Zeka Tabanlı Drone Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldüler.

Eğitsel Performans Ödülü

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Dilek; istikrarlı ve gayretli bir şekilde yürüttüğü derslerde öğrencilerle sağladığı iyi diyaloğu, eğitsel performans sonuçlarıyla ile birlikte değerlendirilerek, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Kara, eğitsel performans ölçümünde aldığı yüksek puanların yanı sıra öğrencilerle kurduğu iyi diyalog ve alternatif öğretme yöntemlerini kullanması nedeniyle ve Afyon Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mine Ergun; köy okullarıyla kurduğu diyalogun yanı sıra, yürüttüğü derslerde gösterdiği performans, öğrenciyle iletişimi, ders kapsamında yapılan materyallerin eğitim amaçlı kullanılması, öğrencileri sosyal etkinliklere katılımını desteklemesinden dolayı Eğitsel Performans Ödülüne layık görüldü.

Ayrıca İscehisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Hasçelik, “Mikro Frezeleme İşleminde Değişken İlerleme Hızı ve Farklı Kesme Stratejileri Uygulanarak İnce Duvar Geometrisindeki Deformasyon Miktarının Azaltılması” başlıklı TÜBİTAK destekli ve 2022 yılında tamamlanan projesi ile teşekküre layık görüldü.

Ödül töreni, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

14 Şubat 2024, Çarşamba 3145 kez görüntülendi