Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vizyonu, üniversitelerimizdeki aynı ya da benzer amaçlarla faaliyet gösteren birimler arasında “en iyi” olmaktır.

Müdürlüğümüzün temel amaçları, üniversitemizi tanıtmak, üniversitemizin gerçekleştirdiği etkinliklerde gereken organizasyonu sağlamak, kurum içindeki ve kurum dışındaki hedef kitlemizle iletişimimizi güçlendirmektir.

Kurum içinde akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz hedef kitlemizi oluşturmakta olup, kurum dışında ise ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler, lise ve dershane öğrencileri, veliler, diğer yüksek öğretim kurum ve kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel ve ulusal medya ile tüm Afyonkarahisar halkı hedef kitlemiz içinde bulunmaktadır.