• Kamuoyunda üniversitemiz ile ilgili iyi ve doğru bir imajın yerleşmesini sağlamak amacıyla “basın bültenleri, basın açıklamaları, kamuoyu duyuruları”nın hazırlanması ve fotoğraflarıyla birlikte dağıtılması,
 • Yerel, bölgesel ve ulusal medyada üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip etmek suretiyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek,
 • Yerel ve ulusal basında üniversitemiz, etkinliklerimiz ve personelimiz hakkında çıkan haberlerin arşivini oluşturmak,
 • Üniversitenin basınla ve halkla ilişkilerini düzenlemek,
 • Üniversitemizin kurumsal belleğinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Grafik tasarım faaliyetleri (davetiye, afiş, broşür, vb. basılı materyallerin hazırlanması),
 • Görsel tanıtım malzemeleri (slayt vb.) hazırlamak,
 • Akademik yıl içerisinde düzenlenen eğitim fuarlarına katılmak, çeşitli organizasyonlarda stant açarak üniversitemizi tanıtmak,
 • Hedef kitlemiz içerisinde yer alan lise ve dershane öğrencilerine yönelik gezilerle üniversitemiz birimlerini tanıtmak,
 • Sempozyum, panel, konferans, seminer, kongre, toplantı, açılış töreni, sergi, konser, vb. etkinlikleri düzenlenmek; Rektörlüğümüzce düzenlenen etkinliklerde protokol düzenini sağlamak,
 • Üniversitemiz “Akademik Yıl Faaliyet Raporu”nu hazırlamak,
 • Diğer üniversitelerin basın ve halkla ilişkiler birimleri ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından üniversitemize yapılan başvuruları değerlendirmek suretiyle cevaplandırmak.